Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlNedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

ZO zahrádkářů Libomyš pořádá přednášku - okrasné zahrady, řez a ošetřování růží, okrasných keřů a drobného ovoce 16.02.2018 od 17:00 hod
více
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. - 27.01.2018 hlasování v 2 kole volby
více
Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost
více
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
více
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13
více
Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Volba prezidenta ČR 12. a 13 ledna 2018
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.12.2017 od 18:00 hod
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
více
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018
více
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
více
Volba prezidenta ČR informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
ZO zahrádkáři Libomyšl pořádají posezení s ukázkou keramiky a vánoční tématika
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
více
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11
více
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl
více
Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017
více
Dýňové slavnosti, aneb Halloweenské dovádění 04.10.2017 od 16 hod
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017
více
Úplná uzávěra obce Libomyšl silnice II/118, III/11411 a III/11415 pro veškerou dopravu Termín úplné uzavírky: 24.10. – 27.10.2017
více
Úplná uzávěra silnic v obci Libomyšl dle etapizace silnice II/118, III/11411 a III/11415
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017
více
Letní turnaj 02.09.2017 ve stolním tenise pozvánka
více
Uzavírka silnice II/118 14.08.2017 od 07:00 - 20:00 hod
více
Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi
více
Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Záměr obce Libomyšl odprodej malotraktoru Wisconsin
více
Schválený závěrečný účet za rok 2016
více
Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017
více
Rozhodnutí uzávěra silnice II/118 od 12.06 do 07.07.2017
více
Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov
více
Pozvánka na výlet - Exkurze v zahradnictví Kozolupy
více
Závěrečný účet DSO zajišťující dopravní obslužnost za r. 2016
více
Veřejná vyhláška Okresní soud Beroun č.j. 22D350/2017-110
více
Pozvánka na turnaj v malé kopané Libomyšl 2017
více
Rozpočtové opatření č.2_2017
více
Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021
více
Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021
více
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 19:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Úřední deska

Úplná uzávěra silnic v obci Libomyšl dle etapizace silnice II/118, III/11411 a III/11415

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. - 27.01.2018 hlasování v 2 kole volby

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13

Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Volba prezidenta ČR 12. a 13 ledna 2018

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.12.2017 od 18:00 hod

Volba prezidenta ČR informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017

Úplná uzávěra obce Libomyšl silnice II/118, III/11411 a III/11415 pro veškerou dopravu Termín úplné uzavírky: 24.10. – 27.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017

Uzavírka silnice II/118 14.08.2017 od 07:00 - 20:00 hod

Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl

Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017

Rozhodnutí uzávěra silnice II/118 od 12.06 do 07.07.2017

Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov

Kalendář událostí