Úřední deska archív

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.05.2021 od 18,00 hod.

Obec Libomyšl

Obecní úřad Libomyšl

 

I N F O R M A C E

 

o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl

 

Obecní úřad Libomyšl v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích,

v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, svolaného starostou

obce Červenkou Václavem v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obec Libomyšl – zasedací místnost obecního úřadu, Libomyšl 71

 

Doba konání:   12.05.2021 od  18,00 hod.

 

Navržený        1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích)

program:        

                         2. Organizační záležitosti                                                     

                             4. Diskuse

                             5. Závěr

 

V obci Libomyšl, dne 05.05.2021

 

                                                                                           ………………………………………………………..

                                                                                                          Červenka Václav

                                                                                                     starosta obce Libomyšl

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                         Sejmuto z úřední desky

 dne: 05.05.2021                                            dne:…………………….