Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství