Vyhlášky

Veřejná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů