Obec Libomyšl

O obci

O obci

Nedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

                                               O obci


Dnes je: 27.05.2016

Svátek slaví: Valdemar

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

aktuality

Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12
více
Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl 2016
více
Daň z nemovitých věcí Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
více
Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení
více
Oznámení zahájení územního řízení stavební Zdice
více
Cvičení s Bětkou letáček
více
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení 16.04.2016
více
Záměr obce Libomyšl odprodej části pozemku parc.č. 134/8
více
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2016
více
Informace SMS rozhlas pro obec Libomyšl
více
Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl
více
Záměr obce Libomyšl - odprodej valníku s nádržemi
více
ZŠ LOCHOVICE Zápis žáků do prvního ročníku
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
VAK Beroun - oznámení o změně ceny od 1. ledna 2016
více
Zápis dětí do I. třídy ZŠ a MŠ Tmaň
více
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ), na základě řešení odvolání a provádění aktualizace BPEJ v části k.ú. Libomyšl
více
CETIN - informace pro občany k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
více
MÚ Hořovice Rozhodnutí S_MUHO/25734/2015
více
Pozvánka - informace o konání zasedání Zastupitelstva obe Libomyšl 09.12.2015
více
Návrh rozpočtu DSO REGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2016
více
Libomyšl _ agenda nedostatečně určitě napsaných osob v katastru nemovitostì
více
Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016
více
Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 11.12.2015 od 09:00 hod
více
Rozhodnutí I./TP/2015/250 o ustanovení opatrovníka
více
2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
Výstava květin, ovoce a zelininy 9 - 10.10.2015
více
Oznámení o zahájení řízení č.j.MUHO_20340_2015_ Vodovodní stoka H
více
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce LibomvšI 21.09.2015
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2014
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2013
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2012
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2011
více
Veřejná vyhláška č.j. 700/2015/2010 Hromadný předpisný seznam POP/2015/pra2010
více
Rozločení s létem pátek 28.08.2015 od 16:00 hod
více
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí splašková kanalizace Libomyšl
více
Oznámení občanům místní poplatky 2015
více
Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší
více
Výroční zpráva 2014
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Nové pohlednice k výročí obce Libomyšl 2015
více
Usnesení č.j. 167EX 638/13-199_ usnesení o zrušení dražební vyhlášky
více
Závěrečný účet Obce Libomyšl za kalendářní rok 2014
více
Oprava tiskové chyby ve výzvě zakázky malého rozsahu - výkon TD investora - Splašková kanalizace Libomyšl.
více
Pozvánka oslavy obce Libomyšl 04.07.2015
více
Pozvánka Tj Litavan Libomyšl - Sparta Praha
více
Výstava fotografií a dokumentů 2015
více
Dětský den Libomyšl 13.06.2015
více
Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 638/13-156
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.05.2015
více
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem ,, Výkon technického dozoru investora - Splašková kanalizace Libomyšl ''
více
Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení
více
Informace o konání veřejného zasedání dne 18.05.2015
více
Usnesení ze zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 23.04.2015
více
Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
KHS Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015
více
Veřejná vyhláška Fú_daň z nemovitých věcí na rok 2015
více
Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl
více
Povodňová prohlídka v k.ú. Libomyšl - vodní tok Litavka 08.04.2015
více
Pozvánka na veřejné zasedání 23.04.2015 od 18:00 hod
více
Zápis do ZŠ a MŠ Lochovice 2015
více
Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl
více
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU LOCHOVICE
více
Svoz nebezpečného odpadu 18.04.2015
více
Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl
více
usnesení zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 30.03.2015
více
Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.03.2015 od 18:00 hod
více
Senznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM_SBE-1101_2015_SBEM
více
Návrh rozpočtu DSO - dopravní obslužnost
více
Velkoobjemový odpad 19.2.2015 od 10:00 - 16:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014
více
Rozpočet obce Libomyšl 2015
více
Otevřený dopis zastupitelstvu obce Libomyšl 15.12.2014
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014 od 18:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 01.12.2014
více
Dražební vyhláška 103Ex42387/14-21 o oznámení dražebního roku
více
Poděkování sponzorům - mikulášská nadílka pro děti 29.11.2014
více
Návrh rozpočtu pro rok 2015
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.12.2014 od 18,00 hod
více
Usnesení z Ustanovujícího zasedání obce Libomyšl konaného dne 03.11.2014, od 18:00 hod.
více
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
více
Výkaz FIN_2_12M Pro hodnocení a plnění rozpočtu
více
Platba pronájmu hrobových míst hřbitov Lochovice
více
Spuštěn nový web Rybáři Želkovice
více
Plán veřejných zasedání 2014
více
Rozpočet schválený 2014
více