Vyhlášky
Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl
Vyhláška 01.2022 kterou se mění Obecně závazná vyhláška ě. 1/2019, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 obce Libomyšl o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška č.2/2023 obce Libomyšl o místním poplatku ze psů
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Litavka Q100
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu