Úřední deska
Zrušení železniční přejezdu P561
Změna územního plánu č.3
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná,
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Libomyš
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 22.05.2024 od 18,00 hod
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Školení členů okrskové volební komise - vyrozumění členů o termínu školení
Odstávka elektrické energie ČEZ - OZNÁMENÍ O VYPNUTÍ
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemku
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vlk - opatření obecné povahy veřejná vyhláška
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 1612208/24/2100-11530-200796 Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Pozvánka k zápisu dětí ZŠ Lochovice
Plánovaná odstávka elektrické energie 06.05.2024 od 07:30 - 15:00 hod
Sběr papíru ZO zahrádkáři Libomyšl
Ověření zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci Libomyšl

Prosíme občany v případě zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci, aby postupovali dle přiloženého letáčku.


Ceny vodného a stočného pro rok 2024

Odkaz na tiskovou zprávu. https://www.vakberoun.cz/cs/novinky/tz-cena-2024-10658

Platné ceny je možné najít na našem webu zde: https://www.vakberoun.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/cenik-vodne-stocne?localPartId=83208


Kominické služby
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Základní a Mateřská škola Tmaň, Zápis dětí do I. třídy
ZŠ Lochovice zápis dětí do 1. třídy 11.dubna 2024 od 14:00 hod
info o konání zasedání - 06.03.2024
Místní poplatky 2024