Úřední deska
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.
Rozpočtové opatření č.4/2020
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020
Rozpočtové opatření č. 3_2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj
Nabídka kominických služeb 2020
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020
Rozpočtové opatření číslo 1/2020
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
Schválený rozpočet roku 2020
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
Rozpočtové opatření číslo 9/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020
DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření 4/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
Rozpočtové opatření č.1/2019
Schválený rozpočet 2019
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Osvědčení o úspoře emisí
Schválený rozpočet roku 2018
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu