Úřední deska
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027
Záměr obce – pronájem pozemku
Voličské průkazy volba prezidenta
Rozpočtové opatření č.9
Pozvánka - Informace o konání Ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.10.2022
Rozpočtové opatření číslo 8/2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Vyrozumění členů okrskové volební komise o školení
Rozpočtové opatření číslo 7/2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.08.2022 od 17:00 hod
Záměr obce - prodej pozemku
Rozpočtové opatření číslo 6/2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Rozpočtové opatření číslo 5/2022
Info o konání zasedání zastupitelstva 22.06.2022 od 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl
Záměr obce Libomyšl - směna pozemku
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022
Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice