Úřední deska
R O Z H O D N U T Í ,,Dešťová kanalizace, přípojky, oprava chodníku, Libomyšl“
Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za kalendářní rok 2022
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Finanční úřad daň z nemovitých věcí na rok 2023
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/044303-S ze dne 23.03.2023
Rozpočtové opatření číslo 3/2023
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“
Rozpočtové opatření číslo 2/2023
Ptačí chřipka - Opatření v uzavřeném pásmu
Ptačí chřipka v obci Libomyšl

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Libomyšli vydala Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření.

Opatření v uzavřeném pásmu
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná
pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“).
Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet
chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději
do 31.03.2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách

Státní veterinární správy:
formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-3KM

formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-10KM


Pozvánka - zápis k základnímu vzdělávání ZŠ Lochovice
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060871010
Veřejná vyhláška pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bavoryně
Veřejná vyhláška Honební společenstvo Bavoryně dne 28.03.2023
Rozpočtové opatření číslo 1/2023
INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 01.03.2023 od 17.30 hod
Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2024 -2027
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové opatření číslo 11/2022
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 21.12.2022
Rozpočtové opatření číslo 10/2022
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027
Záměr obce – pronájem pozemku
Rozpočtové opatření č.9
Pozvánka - Informace o konání Ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.10.2022
Rozpočtové opatření číslo 8/2022
Rozpočtové opatření číslo 7/2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.08.2022 od 17:00 hod
Záměr obce - prodej pozemku
Rozpočtové opatření číslo 6/2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Rozpočtové opatření číslo 5/2022
Info o konání zasedání zastupitelstva 22.06.2022 od 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl
Záměr obce Libomyšl - směna pozemku
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022
Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice