Úřední deska
Základní a Mateřská škola Tmaň, Zápis dětí do I. třídy
ZŠ Lochovice zápis dětí do 1. třídy 11.dubna 2024 od 14:00 hod
info o konání zasedání - 06.03.2024
Místní poplatky 2024
Kalkulace stočné pro rok 2024
Vodné a stočné VAK Beroun 2024 Přehled ke změně ceny, včetně informace o schválené výši Regionální ceny
Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
Rozpočtové opatření číslo 11/2023
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 2023
Rozpočtové opatření číslo 10/2023
Rozpočtové opatření číslo 9/2023
Rozpočtové opatření číslo 8/2023
Rozpočtové opatření číslo 7/2023
Rozpočtové opatření číslo 6/2023
Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2022
Rozpočtové opatření číslo 4/2023
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“
Rozpočtové opatření číslo 2/2023
Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2024 -2027
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027
Záměr obce – pronájem pozemku
Záměr obce - prodej pozemku
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl
Záměr obce Libomyšl - směna pozemku
Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice