Úřední deska
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 25.06.2020 od 18:00 hod
Schválený závěrečný účet za rok 2019
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 17.06.2020 od 18,00 hod.
Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj
Nabídka kominických služeb 2020
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření číslo 1/2020
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
Schválený rozpočet roku 2020
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
Rozpočtové opatření číslo 9/2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020
DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018
Rozpočtové opatření 4/2019
Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
Rozpočtové opatření č.1/2019
Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019
Schválený rozpočet 2019
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
Rozpočtové opatření 4/2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018
Osvědčení o úspoře emisí
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti
Rozpočtové opatření č.1_2018
Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky
Schválený rozpočet roku 2018
Oznámení k schválenému rozpočtu 2018
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Schválený závěrečný účet za rok 2016
Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017