Úřední deska
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022
Dotazník KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5aeEcM0ecYUOrDSq5AF7j4aCMnvijD4bwIK4SbjF3jBnlA/viewform
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.

Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ (v příloze článku).V případě nejasností se na nás můžete obrátit:telefon: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00)email: kotliky@kr-s.cz


Mgr. Ondřej Nauš

vedoucí odděleníOdbor řízení dotačních projektů

oddělení skupinových projektů

Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Veřejná vyhláška katastrální úřad - Katastrální území Želkovice u Libomyšle
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 1.11.2021 od 17,00 hod

Pozvánka


Kominík pro topnou sezónu 2021-2022

Kontrola spalinové cesty včetně protokolu 500 Kč.
Čištěník komínového průduchu od 180 Kč.