Úřední deska
Rozpočtové opatření číslo 7/2021
Kominík pro topnou sezónu 2021-2022

Kontrola spalinové cesty včetně protokolu 500 Kč.
Čištěník komínového průduchu od 180 Kč.


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Hromadná kontrola kotlů 25.10.2021 - 26.10.2021

Obec Libomyšl, nabízí ve spolupráci s firmou TPT SERVIS s.r.o

Jako firma máme nasmlouvané techniky s oprávněním provádění kontrol kotlů na tuhá paliva na většinu hlavních značek výrobců. V každé lokalitě se snažíme paletu značek co nejvíce rozšiřovat.

Dále zasíláme odkaz na naše webové stránky www.tptservis.cz, kde případně naleznete další podrobnosti.Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Vyrozumění členů OVK - školení - volby 2021
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2O21 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků


V souladu s § 14c odst. 1 písm. fl zákona č.247lL995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR, které se budou konat ve
dnech 8. a 9. října 2O21

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Libomyšl
Libomyšl é.p.7L
267 23 Lochovice
okr. Beroun


Výzva k přihlášení osob - Katastrální úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun
Rozpočtové opatření číslo 6/2021
Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Litavka Q100
Schválený závěrečný účet za rok 2020
Rozpočtové opatření číslo 5/2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Rozpočtové opatření číslo 4/2021
Rozpočtové opatření číslo 3/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021
Schválený rozpočet roku 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
Schválený rozpočet roku 2020
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření 4/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Osvědčení o úspoře emisí
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021