Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Mimořádná opatření ČR ze dne 23. 3. 2020
Omezení provozu obecního úřadu od 16.03.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 24.02.2020 od 18:00 hod
Rozpočtové opatření číslo 1/2020
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
Schválený rozpočet roku 2020
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 137/2006 Sb.,
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
Rozpočtové opatření číslo 9/2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 09.12.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020
DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 13.11.2019
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Aukční vyhláška č. EAS/SBE/015/2019
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8
Aukční vyhláška č. EAS/SBE/003/2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018
Rozpočtové opatření 4/2019
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro středočeský kraj
Rozpočtové opatření č.3/2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.kvetna 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019
Rozhodnutí úplná uzavírka obce Lochovice z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu 25. 03. 2019 do 03. 04. 2019 (od 8:00 do 18:00 hod.)
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu Libomyšl agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
ÚPZS oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/008/2019
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
Státní pozemkový fond veřejná nabídka pozemků k převodu oprávněným
Rozpočtové opatření č.1/2019
Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2019 od 18,00 hod
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019
Vyhlášení zápisu do I.třídy ZŠ Tmaň 24.04.2019
Dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých č.j. 139EX13036/11-181
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
Schválený rozpočet 2019
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2018
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
Úřad pro zastupování státu Aukční vyhlášky UZSVM/SBE/5688/2018-SBEM
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
Rozpočtové opatření 4/2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Rozpočtové opatření 3/2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do Zastupitelstva obce Libomyšl 2018
Volby do zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018
Osvědčení o úspoře emisí
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017
ZO zahrádkáři akce - sběr netříděného papíru a knih
Informace spalničky informace KHS
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti
I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 26.03.2018 od 18,00 hod
Zápis do 1.třídy ZŠ Lochovice 24.04.2018 od 14:00 hod
Rozpočtové opatření č.1_2018
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13
Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky
Schválený rozpočet roku 2018
Oznámení k schválenému rozpočtu 2018
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.12.2017 od 18:00 hod
Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017
Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi
Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Schválený závěrečný účet za rok 2016
Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017
Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov