Úřední deska archív

Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-up1.pdf 761.1 Kb
verejna-vyhlaska-up2.pdf 619.2 Kb

Stavební povolení kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
staveb.povoleni-kanalizace-libomysl-ii.etapa.pdf 6431 Kb

Rozhodnutí č.j. MUHO/14063/2016 Stavební povolení Splašková kanalizace Libomyšl etapa 1.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-stavebni-povoleni-.pdf 846.9 Kb

Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-umisteni-stavby-splaskova-kanalizace-libomysl-c-j-stav-82-2016-12.pdf 530 Kb

Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-rizeni-a-pozvanka-k-ustnimu-jednani-zmena-terminu-10.12.2015.pdf 106 Kb

Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 11.12.2015 od 09:00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zahajeni-rizeni-splaskova-kanalizace-pozvani-k-ustnimu-jednani.pdf 105.8 Kb

2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-libomysl-102015-hlavni-vykres.pdf 2800.1 Kb
up-libomysl-102015-koordinacni-vykres.pdf 4351.7 Kb
up-libomysl-102015-uprava-komunikace.pdf 431.2 Kb
up-libomysl-102015-vykres-poradi-v-uzemi-etapizace.pdf 2017.3 Kb
up-libomysl-102015-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf 2548.9 Kb
up-libomysl-102015-vykres-sirsich-vztahu.pdf 10899.4 Kb
up-libomysl-102015-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf 2063.1 Kb
up-libomysl-102015-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 2854.6 Kb
up-libomysl-pro-2.-opakovane-29102015.doc 8766.5 Kb
verejna-vyhlaska-2.-opakovane-projednani-navrhu-up-libomysl.pdf 1446.9 Kb

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí splašková kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-rozhodnuti-kanalizace.pdf 290.2 Kb

Usnesení z Ustanovujícího zasedání obce Libomyšl konaného dne 03.11.2014, od 18:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ustanov_str_1693844480.pdf 761.6 Kb
ustanov_str_2970630759.pdf 887.3 Kb

Rozpočet schválený 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpočet 2014.pdf Rozpočet schválený 2014 160.6 Kb

Zadání zakázky oprava místních komunikací

Veřejná zakázka oprava místních komunikací Libomyšl náves + ke hřišti

Lhůta pro podání nabídek 24.06.2019 16:00 hod

Podklady pro podání nabídek jsou k dizpozici na vyžádání na Obecním úřadě Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23

Starosta obce - Václav Červenka

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

 

 Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu  Bankovní úvěr na dofinancování akce – „Splašková kanalizace Libomyšl“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-libomysl-banka-signed.pdf 404 Kb

Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
357237188-0-2016-82.pdf 380.7 Kb

Oznámení zahájení územního řízení stavební Zdice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
357237188-0-2016-82831968841.pdf 380.7 Kb

Oznámení o zahájení řízení č.j.MUHO_20340_2015_ Vodovodní stoka H

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zahajeni-rizeni-c.j.muho-20340-2015-vodovodni-stoka-h.pdf 94.5 Kb

Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-ministerstvo-zivotniho-prostredi.pdf 146.7 Kb

Závěrečný účet Obce Libomyšl za kalendářní rok 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-za-rok-2014.pdf 129.4 Kb

Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ur-prodlouzeni.pdf 1527.1 Kb

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-navrh-up.pdf 1416.9 Kb

Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-k-projednani.pdf 6052 Kb
up-libomysl-022015-hlavni-vykres.pdf 2782.6 Kb
up-libomysl-022015-koordinacni-vykres.pdf 4407.5 Kb
up-libomysl-022015-vykres-poradi-v-uzemi-etapizace.pdf 1984.8 Kb
up-libomysl-022015-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf 2517.1 Kb
up-libomysl-022015-vykres-sirsich-vztahu.pdf 4276.1 Kb
up-libomysl-022015-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf 2005.6 Kb
up-libomysl-022015-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 2817 Kb

Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-pro-zakazku-tech.dozoru.pdf 1153.9 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Záměr obce Libomyšl, odprodeje a výkupy pozemků

Záměr obce Libomyšl, odprodeje a výkupy pozemků

Změna územního plánu č.1

OBECNÍÚŘAD LIBOMYŠL

Libomyšl, čp. 71, 267 23 Lochovice, tel.: 311 537 779, IC 00233498

 

OZNÁMENÍ

Obecníúřad Libomyšl, příslušnýk pořizováni Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl na základěmandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení§24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, v platném znění(dále jen „stavebnízákon") oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona termín

společného jednánío návrhu Změny č. 1 územního plánu obce

Libomyšl

kterése uskutečnív zasedacímístnosti Obecního úřadu Libomyšl

dne 11.9.2012 v 9:00 hod.

Návrh Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl je vystaven k nahlédnutíu pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Libomyšl na tel. čísle 311 537779 nebo u pořizovatelky Ing. Renaty Perglerována tel. čísle 606 380 252 anebo na www.libomysl-be.cz

v termínu od 15.8. 2012 do 13.10.2012 (včetně)

Dotčenéorgány mohou uplatnit u pořizovatele svástanoviska k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl do 30 dnůode dne společného jednání. Stanoviska vydávajív souladu s odst. 2 §50 stavebního zákona v platném zněnídotčenéorgány. K vystavenému návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl mohou dotčenéorgány vydat svéstanovisko, pokud chránízájmy vyplývajícíze zněnízvláštních předpisůa dále mimo oblast chráněných zájmůmohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze takovávyjádření, kdy uplatněníchráněných zájmůdotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušnýzákon, jeho ustanovenía odstavec a zdůvodněnítak, aby byl jednoznačnězjistitelnýdruh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušnépožadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů. Sousedníobce mohou uplatnit u pořizovatele svépřipomínky do 30 dnůode dne společného jednání.

Ke stanoviskům dotčených orgánůa k připomínkám sousedních obcíuplatněným po výše uvedenélhůtěse nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemněna adresu pořizovatele: Obecníúřad Libomyšl, čp. 71,267 23 Lochovice


 

 


 

 


 

Vyvěšeno dne:  15.8.2012

Sejmuto dne :   13.10.2012
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Z1 ÚP Libomyšl - hlavní výkres .pdf Změna územního plánu č.1 2118.4 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - koordinační výkres .pdf Změna územního plánu č.1 3139.5 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - výkres VPS, VPO a asanací.pdf Změna územního plánu č.1 1455.9 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - základní členění území.pdf Změna územního plánu č.1 1352.2 Kb
Z1 ÚP Libomyšl.pdf Změna územního plánu č.1 1732.7 Kb
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Záměr obce Libomyšl - bezplatný převod části pozemku 1475/1

OBEC LIBOMYŠL
Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz


V Libomyšli dne 07. 04. 2010
Věc: Záměr obce Libomyšl – bezplatný převod pozemku
__________________________________________

Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání
konaného dne 07. 04. 2010 rozhodlo vyhlásit záměr bezplatného převodu pozemku:

____________________________________________________________________

Jedná se o bezplatný převod části pozemku parcelní číslo 1475/1 v k.ú. Libomyšl
u RD čp. 10 /předzahrádka – oplocená/.
___________________________________________________________________

Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli
do 15 dnů ode dne vyvěšení.
----------------------------------------------
Václav Červenka starosta obce

Vyvěšeno dne : 08. 04. 2010

Sejmuto dne : 26. 04. 2010 bez připomínek

Tisk článku
Tisk článku

Územní plán obce, změna č.1

Sdělení obce Libomyšl
 
 
 
 
Věc: Pořízení Změny číslo 1 územního plánu obce Libomyšl
         --------------------------------------------------------------------------
 
 
 
           Obec Libomyšl připravuje změnu územního plánu obce.
 
             Změna je vyvolána potřebou komplexního řešení prostoru v části Želkovice, kde je
plánována výstavba rekreačního areálu /seznam dotčených pozemků je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Libomyšl v úředních hodinách/
 
 
-          rozšíření zastavitelných ploch pro rekreaci
-          změny využití nezastavitelných ploch,
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že provedení změny územního plánu je časově i organizačně náročnou záležitostí, upozorňujeme na možnost uplatnění podnětů na případnou další úpravu územního plánu obce, o kterou mohou vlastníci pozemků požádat.
 
 
Učinit takto mohou na podkladě obecní vyhlášky, kterou bude proces projednání Zadání změny územního plánu oznámen v průběhu 2. a 3. měsíce roku 2008. Současně upozorňujeme na možnost zapracování případných podnětů již do konceptu Zadání, v tom případě je žádoucí uplatnit podněty bezodkladně.
 
 
V této souvislosti připomínáme, že stavební zákon umožňuje podmínit poměrnou část nákladů na pořízení změny územního plánu od navrhovatele, pro jehož výhradní potřebu je tato změna vyvolána.
 
 
 
 
 
                                                                                           ………………………………………
                                                                                            Václav Červenka – starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne   29. 07. 2008
 
 
Sejmuto dne       13. 08. 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisk článku

Studny - co je třeba udělat.

Studny - vše co je třeba udělat.
Studny zánik povolení  (fyzické osoby)
Proč právě datum 1.1. 2008? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 2O/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
 
Studny postavené do roku 1955
- není nutné povolení. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před l. l. 1955 se považuje za povolený. Stačí vyplnit 3x čestné prohlášení o tom, že studna byla postavena v tomto období. Tiskopis čestného prohlášení si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Jeden výtisk si ponechá občan, druhý výtisk se uloží do dokumentace obce a třetí do dokumentace Městského úřadu Hořovice (je možné ho ponechat na obecním úřadě, doručení do Hořovic zajistíme hromadně).
 
Studny postavené po 1. 1.1956
1956 lze pouze na základě platných povolení
Odebírat pozemní vodu ze studny vybudované po 1.
příslušného správního orgánu, jedná se o stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru podzemní vody. Toto platí již od roku 1956, ten kdo má studnu bez povolení, již při budování studny si počínal protiprávně.
 
1. Co mám dělat pokud mám pouze stavební povolení?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o kolaudaci studny, po kolaudaci o povolení k odběru podzemní vody. (tiskopisy je možné si vyzvednou na OÚ)
 
2. Co mám dělat pokud mám stavební povolení a kolaudaci studny?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody.
 
3. Co mám dělat když nemám vůbec nic?
a)  zpracuji si pasport studny - jedná se o výkres skutečného stavu studny, její rozměry a umístění, není
nutné zpracovávat odborníkem, stačí jednoduchý nákres a popis
b)     napíšu čestné prohlášení, že se nedochovalo stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani
výkresová dokumentace.
c)     zažádám na MěÚ Hořovice, odbor výstavby životního prostředí o dodatečné stavební povolení a
kolaudaci stavby
d) po vydání těchto dokladů zažádám na stejném úřadě o povolení k odběru podzemní vody.
k tomu potřebuji tyto doklady:
výpis z KN (již vydává MěÚ Hořovice)
snímek z KN (zhotovíme na požádání na našem úřadě)
adresy sousedů
vyjádření hydrogeologa - tiskopis na obecním úřadě
 
Tiskopisy ke stažení :
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-1955.pdf čestné prohlášení po roce 1955 28 Kb
cestne-prohlaseni.pdf čestné prohlášení 12.6 Kb
podklady-pro-vydani-stan.pdf stanovisko hydrog. orgánu 131 Kb
prilohy-k-zadosti.pdf seznam příloh k žádosti 244.2 Kb
zadost-o-povoleni.pdf žádost o povolení 325.7 Kb