Úřední deska archív

Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-up1.pdf 761.1 Kb
verejna-vyhlaska-up2.pdf 619.2 Kb

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 28.06.2021 od 18.00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-28.06.2021.pdf 136.7 Kb

Nařízení státní veterinární správy změna vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-statni-veterinarni-zpravy.pdf 1285 Kb

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.05.2021 od 18,00 hod.

Obec Libomyšl

Obecní úřad Libomyšl

 

I N F O R M A C E

 

o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl

 

Obecní úřad Libomyšl v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích,

v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, svolaného starostou

obce Červenkou Václavem v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obec Libomyšl – zasedací místnost obecního úřadu, Libomyšl 71

 

Doba konání:   12.05.2021 od  18,00 hod.

 

Navržený        1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích)

program:        

                         2. Organizační záležitosti                                                     

                             4. Diskuse

                             5. Závěr

 

V obci Libomyšl, dne 05.05.2021

 

                                                                                           ………………………………………………………..

                                                                                                          Červenka Václav

                                                                                                     starosta obce Libomyšl

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                         Sejmuto z úřední desky

 dne: 05.05.2021                                            dne:…………………….

Vodné a stočné podklady výpočtu VAK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rc-porovnani-2020-pv.pdf 88.9 Kb

Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-14.12.2020.pdf 139.6 Kb

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvalene-rozpoctove-opatreni-c-7-2020.pdf 995.5 Kb

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni.pdf 1472.7 Kb

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf 96.4 Kb

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-khs-c-4-2020.pdf 322.5 Kb

Rozpočtové opatření č.4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-c-4-2020.pdf 1849.6 Kb

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-19.08.2020.pdf 135.1 Kb

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvalene-rozpoctove-opatreni-c3-2020.pdf 1339 Kb

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf 625.2 Kb
zprava-o-hospodareni-2019183898592.pdf 481.7 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-2019264766534.pdf 6408.9 Kb

Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

 

Žádost

Středočeští živnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

V úctě

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezurocna-pujcka-a4-tisk.pdf 242.4 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2019.pdf 8711.7 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-2019.pdf 6408.9 Kb
zprava-o-hospodareni-2019.pdf 481.7 Kb

ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-vyhledu-2020.pdf 127.2 Kb

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-12020.pdf 104 Kb

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smernice-3-2019-zakazky.pdf 297.6 Kb

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-9-2019.pdf 1400.8 Kb

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20191211-0001-08-2019.pdf 874.1 Kb

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2020-prijmy-a-vydaje.pdf 3573.9 Kb

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-horovicka-na-rok-2020.pdf 2439.6 Kb
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-dso-2021-2023.pdf 167.8 Kb

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-7-2019.pdf 806.7 Kb

Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20190731-0001lho.pdf 746.8 Kb

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-2-2019.pdf 263.3 Kb

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kurovec-nici-nase-lesy.pdf 1326.8 Kb

Rozpočtové opatření č.1/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-1.pdf 701.8 Kb

Schválený rozpočet 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-2019.pdf 5916.3 Kb

Schválený rozpočet roku 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-na-kalendarni-rok-2018.pdf 270.5 Kb

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku

Studny - co je třeba udělat.

Studny - vše co je třeba udělat.
Studny zánik povolení  (fyzické osoby)
Proč právě datum 1.1. 2008? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 2O/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
 
Studny postavené do roku 1955
není nutné povolení. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před l. l. 1955 se považuje za povolený. Stačí vyplnit 3x čestné prohlášení o tom, že studna byla postavena v tomto období. Tiskopis čestného prohlášení si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Jeden výtisk si ponechá občan, druhý výtisk se uloží do dokumentace obce a třetí do dokumentace Městského úřadu Hořovice (je možné ho ponechat na obecním úřadě, doručení do Hořovic zajistíme hromadně).
 
Studny postavené po 1. 1.1956
Žádost - studny
1956 lze pouze na základě platných povolení
Odebírat pozemní vodu ze studny vybudované po 1.
příslušného správního orgánu, jedná se o stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru podzemní vody. Toto platí již od roku 1956, ten kdo má studnu bez povolení, již při budování studny si počínal protiprávně.
 
1. Co mám dělat pokud mám pouze stavební povolení?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o kolaudaci studny, po kolaudaci o povolení k odběru podzemní vody. (tiskopisy je možné si vyzvednou na OÚ)
 
2. Co mám dělat pokud mám stavební povolení a kolaudaci studny?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody.
 
3. Co mám dělat když nemám vůbec nic?
a)  zpracuji si pasport studny - jedná se o výkres skutečného stavu studny, její rozměry a umístění, není
nutné zpracovávat odborníkem, stačí jednoduchý nákres a popis
b)     napíšu čestné prohlášení, že se nedochovalo stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani
výkresová dokumentace.
c)     zažádám na MěÚ Hořovice, odbor výstavby životního prostředí o dodatečné stavební povolení a
kolaudaci stavby
d) po vydání těchto dokladů zažádám na stejném úřadě o povolení k odběru podzemní vody.
k tomu potřebuji tyto doklady:
výpis z KN (již vydává MěÚ Hořovice)
snímek z KN (zhotovíme na požádání na našem úřadě)
adresy sousedů
vyjádření hydrogeologa - tiskopis na obecním úřadě
 
Tiskopisy ke stažení :
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-1955.pdf čestné prohlášení po roce 1955 28 Kb
cestne-prohlaseni.pdf čestné prohlášení 12.6 Kb
podklady-pro-vydani-stan.pdf stanovisko hydrog. orgánu 131 Kb
prilohy-k-zadosti.pdf seznam příloh k žádosti 244.2 Kb
zadost-o-povoleni.pdf žádost o povolení 325.7 Kb