Úřední deska archív

Vodné a stočné VAK Beroun 2024 Přehled ke změně ceny, včetně informace o schválené výši Regionální ceny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-vodne-a-stocne-2024-vak.pdf 112.4 Kb

Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 06.12.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-06.12.2023364075927.pdf 141.4 Kb

Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 15.11.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-15.11.2023.pdf 137.9 Kb

Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 27.09.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-27.09.2023931923453.pdf 139.8 Kb

Protokol o kontrole - MVČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol-o-kontrole-mvcr.pdf 11093.8 Kb
zapis-schuze-c.5-dne-14.06.2023.pdf 223.1 Kb

Žádost dle zákona 106 ze dne 15.08.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpoved-na-zadost-dle-106-1999sb..pdf 472.3 Kb
zadost-dle-zakona-106-1999-sb..pdf 780 Kb

Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 14.06.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-14.06.2023717898024.pdf 139.6 Kb

R O Z H O D N U T Í ,,Dešťová kanalizace, přípojky, oprava chodníku, Libomyšl“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
libomysl-kanalizace-vv.pdf 196.3 Kb

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

 

 

Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, a stanovuje termín ústního jednání s ohledáním na místě na

pátek 05.05.2023 v 9:00

 

se schůzkou pozvaných před obecním úřadem obce Libomyšl.

 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději při ústním jednání.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
muho-11985-2023-.pdf 141.3 Kb

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - ,,Dešťová kanalizace, přípojky Libomyšl“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
10871-2023-meu.pdf 140.3 Kb

Rozpočtové opatření číslo 2/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-2-2023-1-.pdf 779.7 Kb

Veřejná vyhláška pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bavoryně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1156614734-0-verejna-vyhlaska940692132.pdf 1056.8 Kb

Veřejná vyhláška Honební společenstvo Bavoryně dne 28.03.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1156614734-0-verejna-vyhlaska.pdf Veřejná vyhláška svolání valné hromady HS Bavoryně 1056.8 Kb

Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.03.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-01.03.2023.pdf 136.3 Kb

Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2024 -2027

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strednedoby-vyhled-obce-libomysl-na-roky-2024-2027.pdf 1373.3 Kb

Schválený rozpočet na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-2023-vcetne-plneni-za-predchazejici-rok.pdf 5302.5 Kb
schvaleny-rozpocet-2023-zavazne-ukazatele.pdf 65.4 Kb

Schválený rozpočet na rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-podrobny-2023.pdf Schválený rozpočet na rok 2023 76.8 Kb

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-na-rok-2023.pdf 79.8 Kb

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strednedoby-vyhled-2024-2027.pdf 1253.5 Kb

Záměr obce – pronájem pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajmu-pozemku.pdf 140.7 Kb

Záměr obce – prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-arn.pdf 136.2 Kb

Záměr obce – prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-1528-28.pdf 134.4 Kb

Záměr obce – prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-1489-14.pdf 134.3 Kb

Záměr obce – prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-kuc..pdf 136.2 Kb

Záměr obce – prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-bisk..pdf 134.3 Kb

Záměr obce - prodej pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prodej-pozemku.pdf 135.6 Kb

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
popcet-clenu-zastupitelstva.pdf 273.9 Kb

Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-verejna-vyhlaska-z2-libomysl-uredni-deska.pdf 73.4 Kb
zmena-c.-2-up-libomysl.pdf 1310.4 Kb

Vyhláška č.j. 25 Nc 21/2022 -22

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-c.j.-25-nc-212022.pdf 433.2 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření oznámení obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-1-.pdf 1395.7 Kb

Vyrozumění o odlovu domácí ovce a křížence muflona

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrozumeni-o-odlovu-krizencu-zd-bavoryne.pdf 557.2 Kb

Záměr obce Libomyšl - směna pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smena-pozemku-2022.pdf 218.8 Kb

Veřejná vyhláška katastrální úřad - Katastrální území Želkovice u Libomyšle

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc02482920211101075116-2-katastr-zelkovice.pdf 338.8 Kb

Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-o-prodeji-pozemku-.pdf 220.7 Kb

Záměr obce Libomyšl o prodeji pozemku Želkovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku-242-zelkovice.pdf 133.2 Kb

Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ou.pdf 139.8 Kb

Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
z1-up-libomysl-1a-grafika.pdf 304.6 Kb
z1-up-libomysl-1a-legenda.pdf 107.2 Kb
z1-up-libomysl-1b-grafika.pdf 503.6 Kb
z1-up-libomysl-1b-legenda.pdf 101.2 Kb
z1-up-libomysl-2a-grafika.pdf 929.8 Kb
z1-up-libomysl-2a-legenda1.pdf 104.4 Kb
z1-up-libomysl-2a-legenda2.pdf 85.4 Kb
z1-up-libomysl-2c-grafika.pdf 401.2 Kb
z1-up-libomysl-2c-legenda.pdf 89.3 Kb
z1-up-libomysl.dwg 13843.4 Kb
zmena-c.-1-up-libomysl820118897.pdf 3476.6 Kb

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smernice-3-2019-zakazky.pdf 297.6 Kb

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-o-uplatnovani-libomysl-z1-k-projednani.pdf 1007.5 Kb
zup-libomysl-verejna-vyhlaska-dopisy.pdf 82.5 Kb

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-koncesniho-rizeni.pdf 893.6 Kb

Osvědčení o úspoře emisí

Obec Libomyšl obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2017 o úspoře emisí CO2 ve výši 26,24 tun a úspoře energie ve výši 731 306 MJ.

Obec Libomyšl a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení

 

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku