Úřední deska archív

Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-up1.pdf 761.1 Kb
verejna-vyhlaska-up2.pdf 619.2 Kb

Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-14.12.2020.pdf 139.6 Kb

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku

Studny - co je třeba udělat.

Studny - vše co je třeba udělat.
Studny zánik povolení  (fyzické osoby)
Proč právě datum 1.1. 2008? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 2O/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
 
Studny postavené do roku 1955
- není nutné povolení. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před l. l. 1955 se považuje za povolený. Stačí vyplnit 3x čestné prohlášení o tom, že studna byla postavena v tomto období. Tiskopis čestného prohlášení si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Jeden výtisk si ponechá občan, druhý výtisk se uloží do dokumentace obce a třetí do dokumentace Městského úřadu Hořovice (je možné ho ponechat na obecním úřadě, doručení do Hořovic zajistíme hromadně).
 
Studny postavené po 1. 1.1956
1956 lze pouze na základě platných povolení
Odebírat pozemní vodu ze studny vybudované po 1.
příslušného správního orgánu, jedná se o stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru podzemní vody. Toto platí již od roku 1956, ten kdo má studnu bez povolení, již při budování studny si počínal protiprávně.
 
1. Co mám dělat pokud mám pouze stavební povolení?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o kolaudaci studny, po kolaudaci o povolení k odběru podzemní vody. (tiskopisy je možné si vyzvednou na OÚ)
 
2. Co mám dělat pokud mám stavební povolení a kolaudaci studny?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody.
 
3. Co mám dělat když nemám vůbec nic?
a)  zpracuji si pasport studny - jedná se o výkres skutečného stavu studny, její rozměry a umístění, není
nutné zpracovávat odborníkem, stačí jednoduchý nákres a popis
b)     napíšu čestné prohlášení, že se nedochovalo stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani
výkresová dokumentace.
c)     zažádám na MěÚ Hořovice, odbor výstavby životního prostředí o dodatečné stavební povolení a
kolaudaci stavby
d) po vydání těchto dokladů zažádám na stejném úřadě o povolení k odběru podzemní vody.
k tomu potřebuji tyto doklady:
výpis z KN (již vydává MěÚ Hořovice)
snímek z KN (zhotovíme na požádání na našem úřadě)
adresy sousedů
vyjádření hydrogeologa - tiskopis na obecním úřadě
 
Tiskopisy ke stažení :
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-1955.pdf čestné prohlášení po roce 1955 28 Kb
cestne-prohlaseni.pdf čestné prohlášení 12.6 Kb
podklady-pro-vydani-stan.pdf stanovisko hydrog. orgánu 131 Kb
prilohy-k-zadosti.pdf seznam příloh k žádosti 244.2 Kb
zadost-o-povoleni.pdf žádost o povolení 325.7 Kb