Úřední deska archív

Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-up1.pdf 761.1 Kb
verejna-vyhlaska-up2.pdf 619.2 Kb

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Iinfo o konání ustav.zasedání s podisem 2014.pdf 1169.2 Kb

Stavební povolení kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
staveb.povoleni-kanalizace-libomysl-ii.etapa.pdf 6431 Kb

Rozhodnutí č.j. MUHO/14063/2016 Stavební povolení Splašková kanalizace Libomyšl etapa 1.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-stavebni-povoleni-.pdf 846.9 Kb

Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-umisteni-stavby-splaskova-kanalizace-libomysl-c-j-stav-82-2016-12.pdf 530 Kb

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ), na základě řešení odvolání a provádění aktualizace BPEJ v části k.ú. Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
keox6576635598693745799-1.pdf 170.8 Kb
keox8319592566526735078-2.pdf 1138.8 Kb

Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-rizeni-a-pozvanka-k-ustnimu-jednani-zmena-terminu-10.12.2015.pdf 106 Kb

Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 11.12.2015 od 09:00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zahajeni-rizeni-splaskova-kanalizace-pozvani-k-ustnimu-jednani.pdf 105.8 Kb

2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-libomysl-102015-hlavni-vykres.pdf 2800.1 Kb
up-libomysl-102015-koordinacni-vykres.pdf 4351.7 Kb
up-libomysl-102015-uprava-komunikace.pdf 431.2 Kb
up-libomysl-102015-vykres-poradi-v-uzemi-etapizace.pdf 2017.3 Kb
up-libomysl-102015-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf 2548.9 Kb
up-libomysl-102015-vykres-sirsich-vztahu.pdf 10899.4 Kb
up-libomysl-102015-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf 2063.1 Kb
up-libomysl-102015-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 2854.6 Kb
up-libomysl-pro-2.-opakovane-29102015.doc 8766.5 Kb
verejna-vyhlaska-2.-opakovane-projednani-navrhu-up-libomysl.pdf 1446.9 Kb

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí splašková kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-rozhodnuti-kanalizace.pdf 290.2 Kb

Usnesení z Ustanovujícího zasedání obce Libomyšl konaného dne 03.11.2014, od 18:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ustanov_str_1693844480.pdf 761.6 Kb
ustanov_str_2970630759.pdf 887.3 Kb

Rozpočet schválený 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpočet 2014.pdf Rozpočet schválený 2014 160.6 Kb

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2017.pdf 8995.1 Kb
komentar-k-zaverecnemu-uctu-2017.pdf 579.3 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2017.pdf 5771.4 Kb

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

 

 Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu  Bankovní úvěr na dofinancování akce – „Splašková kanalizace Libomyšl“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-libomysl-banka-signed.pdf 404 Kb

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
keox2131071503394207331-kanalizace.pdf 157.6 Kb

Zrušení elektronické dražby 120 EX 38257/13-141

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
120ex38257-13-141-zruseni.pdf 174.2 Kb

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-dobrovolneho-svaz.pdf 1537 Kb

Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-opatreni-voda.pdf 208.5 Kb

Místní poplatky 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mistni-poplatky-2016.pdf 90.7 Kb

Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
357237188-0-2016-82.pdf 380.7 Kb

Oznámení zahájení územního řízení stavební Zdice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
357237188-0-2016-82831968841.pdf 380.7 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska.pdf 112.4 Kb

Oznámení o zahájení řízení č.j.MUHO_20340_2015_ Vodovodní stoka H

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-zahajeni-rizeni-c.j.muho-20340-2015-vodovodni-stoka-h.pdf 94.5 Kb

Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-2011.pdf 258.8 Kb

Oznámení občanům místní poplatky 2015

Svoz komunálního odpadu – poplatky
 
 

Vzhledem k tomu, že ještě celá řada našich spoluobčanů neuhradila poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy, ačkoli byl vyhlášen termín platby do konce května (!), uvádím znovu výši poplatků:

 

  • Dospělá osoba (jednotlivě)                     600 Kč
  • Poplatek za psa                                      120 Kč
  • Chalupář (za stavení)                             600 Kč

 

Problematika neplacení svozu komunálního odpadu byla diskutována na posledním veřejném zasedání. Vzhledem k tomu, že někteří naši občané nehradí poplatky za svoz komunálního odpadu již pravidelně, rozhodlo zastupitelstvo následovně.

 

1. Neplatiči budou upozorněni doporučeným dopisem na neuhrazení tohoto místního poplatku a budou požádáni o jeho uhrazení ( bez navýšení ).

2. Součástí tohoto dopisu bude i platební výměr zvyšující místní poplatek o 50%. V případě, že poplatek nebude uhrazen, platební výměry budou předány k vyřízení advokátní kanceláři, která zajistí vymáhání formou exekuce. Pokud dojde až k tomuto bodu, bude poplatek navýšen o veškeré náklady advokátní kanceláře a exekutora.

V současnosti se nacházíme v prvním bodě, tedy neplatičům bude odeslán doporučený dopis s upozorněním na pohledávku. V zájmu neplatičů je tedy vyřešit tento problém co nejrychleji

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-obcanum-poplatky-2015.pdf 194.3 Kb

Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-ministerstvo-zivotniho-prostredi.pdf 146.7 Kb

Usnesení č.j. 167EX 638/13-199_ usnesení o zrušení dražební vyhlášky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-c.j.-167ex-638-13-199-usneseni-o-zruseni-drazebni-vyhlasky.pdf 66.9 Kb

Závěrečný účet Obce Libomyšl za kalendářní rok 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-za-rok-2014.pdf 129.4 Kb

Oprava tiskové chyby ve výzvě zakázky malého rozsahu - výkon TD investora - Splašková kanalizace Libomyšl.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oprava-tiskove-chyby.pdf 192.3 Kb

Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ur-prodlouzeni.pdf 1527.1 Kb

Informace o konání veřejného zasedání dne 18.05.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-18.05.15.pdf 378.4 Kb

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

KHS Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-pruv-dopis-750969-001-3.pdf 158.7 Kb
pozvanka-vyhlaseni-terminu-2015-1-khs.pdf 109 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
regionalni-vodne-vyuctovani-2014-1.pdf 166 Kb

Povodňová prohlídka v k.ú. Libomyšl - vodní tok Litavka 08.04.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2015-povodnova-prohlidka-na-uzemi-obce-libomysl-08.4.2015-litavka.pdf 211.4 Kb
fotodokumentace-1.pdf 253.3 Kb
prezencni-listina-litavka-8.4.2015.pdf 193.3 Kb
totodokumentace-2.pdf 293.2 Kb

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-navrh-up.pdf 1416.9 Kb

Pozvánka na veřejné zasedání 23.04.2015 od 18:00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-ver-zasedani0001.pdf 61.9 Kb

Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-k-projednani.pdf 6052 Kb
up-libomysl-022015-hlavni-vykres.pdf 2782.6 Kb
up-libomysl-022015-koordinacni-vykres.pdf 4407.5 Kb
up-libomysl-022015-vykres-poradi-v-uzemi-etapizace.pdf 1984.8 Kb
up-libomysl-022015-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf 2517.1 Kb
up-libomysl-022015-vykres-sirsich-vztahu.pdf 4276.1 Kb
up-libomysl-022015-vykres-vps-vpo-a-asanaci.pdf 2005.6 Kb
up-libomysl-022015-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 2817 Kb

Svoz nebezpečného odpadu 18.04.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nebezpecny-odpad.pdf 1732 Kb

Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-pro-zakazku-tech.dozoru.pdf 1153.9 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb

Návrh rozpočtu DSO - dopravní obslužnost

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-dopravni-obsluznost.pdf 1234.1 Kb

Velkoobjemový odpad 19.2.2015 od 10:00 - 16:00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
velkoobjemovy-odpad-19.02.2015.pdf 310 Kb

Otevřený dopis zastupitelstvu obce Libomyšl 15.12.2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strana1.pdf 1255.3 Kb
strana2.pdf 1539.5 Kb
strana3.pdf 1641.6 Kb
strana4.pdf 1475.3 Kb

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.12.2014 od 18,00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznámení o konání zasedání č.1-14 a.pdf 532.7 Kb

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl konaného dne 23.06.2014

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka.

Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění.  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
keox2797562140100135045.pdf Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 146.7 Kb
keox7363325543066959772.docx Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 26.2 Kb
Kopie - keox8672120150928679905.xlsx Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 16.9 Kb

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Záměr obce Libomyšl, odprodeje a výkupy pozemků

Záměr obce Libomyšl, odprodeje a výkupy pozemků

Záměr obce Libomyšl, odprodeje a výkupy pozemků

                                  OBEC  LIBOMYŠL          

Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     V Libomyšli dne 15. 02. 2012

 

 

 

 

Věc: Záměr obce Libomyšl – VÝKUPY  A  ODPRODEJE  pozemků v části obce Chaloupky

        a Suchá draha, které v současné době neodpovídají realitě

        _______________________________________________________________________

 

 

 

        Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání

        konaného dne 15. 02. 2012 rozhodlo vyhlásit záměr výkupu a odprodeje pozemků v

        částech obce Chaloupky a Suchá draha, které v současné době neodpovídají realitě.

 

          ____________________________________________________________________

         1. Dle GP číslo 298-204/2011 vykupuje Obec Libomyšl pozemek p.č. 1362/10

              lesní pozemek – ostatní komunikace 428 m2 a pozemek p.č. 1362/9 lesní pozemek

              zabr. 21 m2 od pana Josefa Merhauta, Bavoryně 81, 267 51 Zdice

 

          2. Dle GP číslo 298-204/2011 prodává Obec Libomyšl pozemek p.č. 1362/9 lesní 

              pozemek zabr. 21 m2 a pozemek p.č. 1478/20 ostatní plocha-ostatní komunikace

              90 m2 panu Jiřímu Růžičkovi, Havlíčkova 761, 267 51 Zdice

 

          3. Dle GP číslo 298-204/2011 prodává Obec Libomyšl pozemek p.č. 1478/19 ostatní

              plocha-ostatní komunikace 45 m2 panu Vladimíru Čermákovi, Na Vyhlídce  734,

              267 51 Zdice a kupuje od něj pozemek p.č. 1907 ostatní plocha – jiná plocha 30 m2.

 

          4. Dle GP číslo 298-204/2011 prodává Obec Libomyšl pozemek p.č. 133/5 ostatní

              plocha – ostatní komunikace 148 m2 paní Aleně Veselé, 5.května 1919, Česká

              Lípa, 470 01

 

          5. Dle GP číslo 289-23/2011 prodává Obec Libomyšl pozemek p.č. 1478/15 ostatní

              plocha – ostatní komunikace 164 m2, pozemek p.č. 133/4 ostatní plocha – ostatní

              komunikace 3 m2, pozemek p.č. 1478/16 ostatní plocha – ostatní komunikace 6 m2

              paní Simoně Bagarové, Wuchterlova 362/11, Praha, Dejvice, 160 00 a panu Danielu

              Snížkovi, J.Plachty 1103/26, České Budějovice 3, 370 04 – LV 56 a kupuje od nich

              pozemek p.č. 124/2 zahrada 8 m2.

 

          6. Dle GP číslo 316-225/2012 prodává Obec Libomyšl pozemek p.č. 284/24 trvalý

              travní porost 142 m2 panu Václavu Červenkovi a paní Evě Červenkové,

              Libomyšl 183

 

 

          ___________________________________________________________________

 

          Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli

          do 15 dnů ode dne vyvěšení.

 

 

 

                                                                   

                                                                                  ----------------------------------------------

                                                                                      Václav Červenka  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  16. 02. 2012

 

Sejmuto dne :    05. 03. 2012   bez připomínek

 

Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce Obecního úřadu v Libomyšli

 

  

Záměr obce Libomyšl odprodej části obecního pozemku parc.č. 209/10

                                  OBEC  LIBOMYŠL          

Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     V Libomyšli dne 24. 04. 2012

 

 

 

 

Věc: Záměr obce Libomyšl – odprodej části obecního pozemku

        _______________________________________________

 

        Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání

        konaného dne 23. 04. 2012 rozhodlo vyhlásit záměr odprodeje části obecního pozemku:

 

          ____________________________________________________________________

 

 

         Jedná se o prodej části obecního pozemku parcelní číslo 209/10 o výměře 120 m2

          v k.ú. Libomyšl.

         /výše uvedený pozemek parcelní číslo 209/10 se nachází mezi pozemky parcelní čísla

         199/1 – vlastník Jiří Mottl a 209/23 – vlastník pan Panocha /

 

        ___________________________________________________________________

 

          Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli

          do 15 dnů ode dne vyvěšení.

 

 

 

                                                                  

                                                                                  ----------------------------------------------

                                                                                      Václav Červenka  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :  24. 04. 2012

 

Sejmuto dne

  

Změna územního plánu č.1

OBECNÍÚŘAD LIBOMYŠL

Libomyšl, čp. 71, 267 23 Lochovice, tel.: 311 537 779, IC 00233498

 

OZNÁMENÍ

Obecníúřad Libomyšl, příslušnýk pořizováni Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl na základěmandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení§24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, v platném znění(dále jen „stavebnízákon") oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona termín

společného jednánío návrhu Změny č. 1 územního plánu obce

Libomyšl

kterése uskutečnív zasedacímístnosti Obecního úřadu Libomyšl

dne 11.9.2012 v 9:00 hod.

Návrh Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl je vystaven k nahlédnutíu pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Libomyšl na tel. čísle 311 537779 nebo u pořizovatelky Ing. Renaty Perglerována tel. čísle 606 380 252 anebo na www.libomysl-be.cz

v termínu od 15.8. 2012 do 13.10.2012 (včetně)

Dotčenéorgány mohou uplatnit u pořizovatele svástanoviska k návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl do 30 dnůode dne společného jednání. Stanoviska vydávajív souladu s odst. 2 §50 stavebního zákona v platném zněnídotčenéorgány. K vystavenému návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Libomyšl mohou dotčenéorgány vydat svéstanovisko, pokud chránízájmy vyplývajícíze zněnízvláštních předpisůa dále mimo oblast chráněných zájmůmohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze takovávyjádření, kdy uplatněníchráněných zájmůdotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušnýzákon, jeho ustanovenía odstavec a zdůvodněnítak, aby byl jednoznačnězjistitelnýdruh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušnépožadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů. Sousedníobce mohou uplatnit u pořizovatele svépřipomínky do 30 dnůode dne společného jednání.

Ke stanoviskům dotčených orgánůa k připomínkám sousedních obcíuplatněným po výše uvedenélhůtěse nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemněna adresu pořizovatele: Obecníúřad Libomyšl, čp. 71,267 23 Lochovice


 

 


 

 


 

Vyvěšeno dne:  15.8.2012

Sejmuto dne :   13.10.2012
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Z1 ÚP Libomyšl - hlavní výkres .pdf Změna územního plánu č.1 2118.4 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - koordinační výkres .pdf Změna územního plánu č.1 3139.5 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - výkres VPS, VPO a asanací.pdf Změna územního plánu č.1 1455.9 Kb
Z1 ÚP Libomyšl - základní členění území.pdf Změna územního plánu č.1 1352.2 Kb
Z1 ÚP Libomyšl.pdf Změna územního plánu č.1 1732.7 Kb
Tisk článku

Veřejná vyhláška FÚ ve Dvoře Králové nad Labem č.j.:41496/10/269960602886

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-c.j-41494-10-269960602886..pdf 90.2 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl


Obec Libomyšl
Obecní úřad LibomyšlI N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl

Obecní úřad Libomyšl v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
/obecní zřízení/, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, svolaného dosavadním starostou obce Libomyšl panem Václavem Červenkou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Libomyšl – místnost obecního úřadu, Libomyšl č.p. 71

Doba konání: 1. listopadu 2010 od 18.00 hodin

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu /§95 odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Složení slibu členů zastupitelstva
4. Volba starosty a místostarosty
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
5. Zřízení výborů
- určení počtu členů jednotlivých výborů
- volba předsedů jednotlivých výborů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva / § 72 zákona o obcích/
7. Jednací řád zastupitelstva obce
8. Diskuse
V Libomyšli dne 22. 10. 2010

Václav Červenka – dosavadní starosta
Obce Libomyšl

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.10.2010
Vašková Lenka

Sejmuto z úřední desky dne 01. 11. 2010
Lenka Vašková

/vyvěšeno i elektronicky/

Tisk článku
Tisk článku

Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemností č.j. 40415/10/027960204511_23.09.2010

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-miste-ulozeni-pisemnosti-cj.4041-10-02-027960204511-1.pdf Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemností č.j. 40415/10/027960204511_23.09.2010 165.9 Kb
oznameni-o-miste-ulozeni-pisemnosti-cj.4041-10-02-027960204511.pdf Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemností č.j. 40415/10/027960204511_23.09.2010 174.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Záměr obce Libomyšl - bezplatný převod části pozemku 1477/1

OBEC LIBOMYŠL
Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.czV Libomyšli dne 07. 04. 2010


Věc: Záměr obce Libomyšl – bezplatný převod pozemku
__________________________________________

Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání
konaného dne 07. 04. 2010 rozhodlo vyhlásit záměr bezplatného převodu pozemku:

____________________________________________________________________

Jedná se o bezplatný převod části pozemku parcelní číslo 1477/1 v k. ú. Libomyšl
o výměře cca. 14 m2 u parcely číslo 175.
/nájezd s kamenným tarasem u středního Jíšova jezu/
___________________________________________________________________

Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli
do 15 dnů ode dne vyvěšení.
----------------------------------------------
Václav Červenka starosta obce

Vyvěšeno dne : 08. 04. 2010

Sejmuto dne : 26. 04. 2010 bez připomínek

Tisk článku
Tisk článku

Záměr obce Libomyšl - bezplatný převod části pozemku 1475/1

OBEC LIBOMYŠL
Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz


V Libomyšli dne 07. 04. 2010
Věc: Záměr obce Libomyšl – bezplatný převod pozemku
__________________________________________

Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání
konaného dne 07. 04. 2010 rozhodlo vyhlásit záměr bezplatného převodu pozemku:

____________________________________________________________________

Jedná se o bezplatný převod části pozemku parcelní číslo 1475/1 v k.ú. Libomyšl
u RD čp. 10 /předzahrádka – oplocená/.
___________________________________________________________________

Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli
do 15 dnů ode dne vyvěšení.
----------------------------------------------
Václav Červenka starosta obce

Vyvěšeno dne : 08. 04. 2010

Sejmuto dne : 26. 04. 2010 bez připomínek

Tisk článku
Tisk článku

Záměr obce Libomyšl pronájem pozemku ze dne 11.06.2009

                                  OBEC LIBOMYŠL          

Obecní úřad Libomyšl čp. 71, telefon: 311 53 7779, fax: 311 537779, e-mail:ou.libomysl@quick.cz

                                                                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     V Libomyšli dne 11. 06. 2009

 
 
 
 

Věc: Záměr obce Libomyšl – pronájem pozemku

        ___________________________________
 

         Zastupitelstvo obce Libomyšl na základě svého usnesení z veřejného zasedání

          konaného dne 10. 06. 2009 rozhodlo vyhlásit záměr pronájmu pozemku:
 

          ____________________________________________________________________

 

           Pronájem pozemku parcelní číslo 632/2 v katastrálním území obce Libomyšl

           /Vinice/ firmě MEŠKAN – zemní práce spol. s.r.o., Svatá/

 

            Jedná se o nezalesněnou část pro ukládání interního materiálu, suchý, sypký

             materiál/.

            ___________________________________________________________________

 

            Případné připomínky lze podat písemně u Obecního úřadu v Libomyšli

            do 15 dnů ode dne vyvěšení.
 
 
 

                                                                  

                                                                                  ----------------------------------------------

                                                                                      Václav Červenka starosta obce

 
 
Vyvěšeno dne :  11. 06. 2009
 

Sejmuto dne :    29. 06. 2009   bez připomínek

 

 

Tisk článku
Tisk článku

Územní plán obce, změna č.1

Sdělení obce Libomyšl
 
 
 
 
Věc: Pořízení Změny číslo 1 územního plánu obce Libomyšl
         --------------------------------------------------------------------------
 
 
 
           Obec Libomyšl připravuje změnu územního plánu obce.
 
             Změna je vyvolána potřebou komplexního řešení prostoru v části Želkovice, kde je
plánována výstavba rekreačního areálu /seznam dotčených pozemků je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Libomyšl v úředních hodinách/
 
 
-          rozšíření zastavitelných ploch pro rekreaci
-          změny využití nezastavitelných ploch,
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že provedení změny územního plánu je časově i organizačně náročnou záležitostí, upozorňujeme na možnost uplatnění podnětů na případnou další úpravu územního plánu obce, o kterou mohou vlastníci pozemků požádat.
 
 
Učinit takto mohou na podkladě obecní vyhlášky, kterou bude proces projednání Zadání změny územního plánu oznámen v průběhu 2. a 3. měsíce roku 2008. Současně upozorňujeme na možnost zapracování případných podnětů již do konceptu Zadání, v tom případě je žádoucí uplatnit podněty bezodkladně.
 
 
V této souvislosti připomínáme, že stavební zákon umožňuje podmínit poměrnou část nákladů na pořízení změny územního plánu od navrhovatele, pro jehož výhradní potřebu je tato změna vyvolána.
 
 
 
 
 
                                                                                           ………………………………………
                                                                                            Václav Červenka – starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne   29. 07. 2008
 
 
Sejmuto dne       13. 08. 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisk článku

Studny - co je třeba udělat.

Studny - vše co je třeba udělat.
Studny zánik povolení  (fyzické osoby)
Proč právě datum 1.1. 2008? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 2O/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
 
Studny postavené do roku 1955
- není nutné povolení. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před l. l. 1955 se považuje za povolený. Stačí vyplnit 3x čestné prohlášení o tom, že studna byla postavena v tomto období. Tiskopis čestného prohlášení si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Jeden výtisk si ponechá občan, druhý výtisk se uloží do dokumentace obce a třetí do dokumentace Městského úřadu Hořovice (je možné ho ponechat na obecním úřadě, doručení do Hořovic zajistíme hromadně).
 
Studny postavené po 1. 1.1956
1956 lze pouze na základě platných povolení
Odebírat pozemní vodu ze studny vybudované po 1.
příslušného správního orgánu, jedná se o stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru podzemní vody. Toto platí již od roku 1956, ten kdo má studnu bez povolení, již při budování studny si počínal protiprávně.
 
1. Co mám dělat pokud mám pouze stavební povolení?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o kolaudaci studny, po kolaudaci o povolení k odběru podzemní vody. (tiskopisy je možné si vyzvednou na OÚ)
 
2. Co mám dělat pokud mám stavební povolení a kolaudaci studny?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody.
 
3. Co mám dělat když nemám vůbec nic?
a)  zpracuji si pasport studny - jedná se o výkres skutečného stavu studny, její rozměry a umístění, není
nutné zpracovávat odborníkem, stačí jednoduchý nákres a popis
b)     napíšu čestné prohlášení, že se nedochovalo stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani
výkresová dokumentace.
c)     zažádám na MěÚ Hořovice, odbor výstavby životního prostředí o dodatečné stavební povolení a
kolaudaci stavby
d) po vydání těchto dokladů zažádám na stejném úřadě o povolení k odběru podzemní vody.
k tomu potřebuji tyto doklady:
výpis z KN (již vydává MěÚ Hořovice)
snímek z KN (zhotovíme na požádání na našem úřadě)
adresy sousedů
vyjádření hydrogeologa - tiskopis na obecním úřadě
 
Tiskopisy ke stažení :
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-1955.pdf čestné prohlášení po roce 1955 28 Kb
cestne-prohlaseni.pdf čestné prohlášení 12.6 Kb
podklady-pro-vydani-stan.pdf stanovisko hydrog. orgánu 131 Kb
prilohy-k-zadosti.pdf seznam příloh k žádosti 244.2 Kb
zadost-o-povoleni.pdf žádost o povolení 325.7 Kb