Úřední deska archív

Vyhláška č.j. 25 Nc 21/2022 -22

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-c.j.-25-nc-212022.pdf 433.2 Kb

Zápis k povinné školní docházce - Základní škola Tmaň

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakladni-skola-tman-zapis-k-povinne-skolni-dochazce.pdf 2968.1 Kb

PID Úpravy autobusových linek na Hořovicku od 6. 3. 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,na základě připomínek vybraných obcí a cestujících v okolí Hořovic ke zpožďování příjezdu ranních školních spojů do Hořovic byly od 12. 12. 2021 spoje na několika linkách uspíšeny, aby přijížděly do Hořovic na nám. B. Němcové nejpozději v 7:50. Bohužel i nadále evidujeme zpožďování několika školních spojů na linkách 531, 548, 640, 642 a 643. Společně s tím evidujeme stížnosti na odvoz z výuky ZŠ Hostomice a ZŠ Lochovice, na školní spoj přes Ptákov, spojení do Hředlí a další drobné podněty.Na základě těchto připomínek si Vás dovolujeme informovat o definitivní verzi úprav jízdních řádů od 6. 3. 2022 u těchto linek: 526, 531, 544, 548, 634, 639, 640, 641 a 642:Linka 526

- Zavedení zastavování „krátkých“ spojů do Hředlí v zastávce Bavoryně,rozc pro umožnění přestupu z linky 384 z HořovicLinka 531

- Školní spoj z Příbrami pojede „rychlou“ trasou mimo Rpety, posilový spoj výchozí z Jinců, který lépe dodržuje JŘ (nevozí si zpoždění z Příbrami) pojede přes Rpety

- Na žádost cestující do Čenkova posunutí ranního spoje s odjezdem v 5:05 na původní čas 5:20 s příjezdem do zastávky Čenkov, záv. v 5:46Linka 544

- Na žádost starosty Chaloupek ranní školní spoj pojede i přes zastávku Chaloupky,PtákovLinka 548

- Ranní spoje uspíšeny o 5 minutLinka 634

- Posun spoje s odjezdem z Hostomic ve 13:15 na 13:20 pro lepší odvoz školáků ze ZŠ Hostomice

- Zrušení dvou párů spojů na lince z důvodu požadavku obcí na snížení finanční spoluúčasti na provozLinka 639

- Opoždění odpoledního spoje Hostomice – Lštěň o 9 minut pro zlepšení odvozu ze ZŠ Hostomice

- Opoždění spoje v 12:35 z Dobříše o 20 minut pro zajištění odvozu ze školy v DobříšiLinka 640

- Uspíšení ranního školního spoje Jince – Lochovice (-Hořovice) v úseku Jince – Hostomice pro zajištění včasného příjezdu do Hořovic

- Úprava odpoledních spojů do Jinců, zrušení návaznosti na linku 531 ve 12:30 kvůli škole Hostomice, zkvalitnění následující návaznosti ve 13:30

- Opoždění prvního spoje do Čenkova o 10 minut pro zajištění těsnější vazby na začátek směny

- Opoždění odpoledního školního spojení z Hostomic i Lochovic pro zajištění odvozu ze školLinka 641

- Uspíšení prvních spojů v úseku Zdice – Hořovice o 7-8 minut

- Opoždění spoje Zdice – Beroun se stávajícím odjezdem 13:47 o 5 minut pro zachování návaznosti z linky 640

- Opoždění odpoledního školního spoje z Hořovic o 10 minutLinka 642

- Uspíšení ranního spoje z Jinců o 3 minuty z důvodu pozdního příjezdu do Hořovic

- Opoždění odpoledního spoje Lochovice – Hořovice kvůli školám Hostomice a LochoviceVěříme, že navržené úpravy přijmete s pochopením.Nové jízdní řády jsou součástí přílohy, kde naleznete i tzv. srovnávací jízdní řády.Nové jízdní řády pro každou zastávku se na webu objeví na začátku příštího týdne https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske/S pozdravem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
526.pdf 425.1 Kb
531.pdf 699.7 Kb
544.pdf 409.5 Kb
548.pdf 670.1 Kb
634.pdf 401.2 Kb
639.pdf 585.2 Kb
640.pdf 492.2 Kb
641.pdf 734.5 Kb
642.pdf 337.1 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření oznámení obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-1-.pdf 1395.7 Kb

Vyrozumění o odlovu domácí ovce a křížence muflona

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrozumeni-o-odlovu-krizencu-zd-bavoryne.pdf 557.2 Kb

Veřejná vyhláška katastrální úřad - Katastrální území Želkovice u Libomyšle

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc02482920211101075116-2-katastr-zelkovice.pdf 338.8 Kb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-volby.pdf 594.7 Kb

Hromadná kontrola kotlů 25.10.2021 - 26.10.2021

Obec Libomyšl, nabízí ve spolupráci s firmou TPT SERVIS s.r.o

Jako firma máme nasmlouvané techniky s oprávněním provádění kontrol kotlů na tuhá paliva na většinu hlavních značek výrobců. V každé lokalitě se snažíme paletu značek co nejvíce rozšiřovat.

Dále zasíláme odkaz na naše webové stránky www.tptservis.cz, kde případně naleznete další podrobnosti.


Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontroly-kotlu-25.10.2021-26.10.2021.pdf 58.4 Kb

Vyrozumění členů OVK - školení - volby 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrozumeni-clenu-ovk-skoleni.pdf 592.5 Kb

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svolani-prvniho-zasedani-okrskove-volebni-komise.pdf 480.5 Kb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2O21 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků


V souladu s § 14c odst. 1 písm. fl zákona č.247lL995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR, které se budou konat ve
dnech 8. a 9. října 2O21

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Libomyšl
Libomyšl é.p.7L
267 23 Lochovice
okr. Beroun

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku.pdf 464.4 Kb

Výzva k přihlášení osob - Katastrální úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vymaz-promlceneho-bremene.pdf 868.8 Kb

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 28.06.2021 od 18.00 hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-28.06.2021.pdf 136.7 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

- Návrh závěrečného účtu za rok 2020

- Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libomyšl za rok 2020
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
komentar-k-zaverecnemu-uctu-2020.pdf 605.3 Kb
libomysl-zprava.pdf 454.8 Kb
navrh-zaverecne-uctu-2020.pdf 537 Kb
zapis-z-dilciho-prezkoumani-2020.pdf 4300.2 Kb

Nařízení státní veterinární správy změna vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-statni-veterinarni-zpravy.pdf 1285 Kb

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.05.2021 od 18,00 hod.

Obec Libomyšl

Obecní úřad Libomyšl

 

I N F O R M A C E

 

o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl

 

Obecní úřad Libomyšl v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích,

v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, svolaného starostou

obce Červenkou Václavem v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích.

 

Místo konání:  Obec Libomyšl – zasedací místnost obecního úřadu, Libomyšl 71

 

Doba konání:   12.05.2021 od  18,00 hod.

 

Navržený        1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích)

program:        

                         2. Organizační záležitosti                                                     

                             4. Diskuse

                             5. Závěr

 

V obci Libomyšl, dne 05.05.2021

 

                                                                                           ………………………………………………………..

                                                                                                          Červenka Václav

                                                                                                     starosta obce Libomyšl

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                         Sejmuto z úřední desky

 dne: 05.05.2021                                            dne:…………………….

Vodné a stočné podklady výpočtu VAK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rc-porovnani-2020-pv.pdf 88.9 Kb

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvalene-rozpoctove-opatreni-c-2-2021.pdf 935.3 Kb

Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-14.12.2020.pdf 139.6 Kb

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvalene-rozpoctove-opatreni-c-7-2020.pdf 995.5 Kb

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni.pdf 1472.7 Kb

Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ou.pdf 139.8 Kb

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf 96.4 Kb

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-khs-c-4-2020.pdf 322.5 Kb

Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
z1-up-libomysl-1a-grafika.pdf 304.6 Kb
z1-up-libomysl-1a-legenda.pdf 107.2 Kb
z1-up-libomysl-1b-grafika.pdf 503.6 Kb
z1-up-libomysl-1b-legenda.pdf 101.2 Kb
z1-up-libomysl-2a-grafika.pdf 929.8 Kb
z1-up-libomysl-2a-legenda1.pdf 104.4 Kb
z1-up-libomysl-2a-legenda2.pdf 85.4 Kb
z1-up-libomysl-2c-grafika.pdf 401.2 Kb
z1-up-libomysl-2c-legenda.pdf 89.3 Kb
z1-up-libomysl.dwg 13843.4 Kb
zmena-c.-1-up-libomysl820118897.pdf 3476.6 Kb

Rozpočtové opatření č.4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-c-4-2020.pdf 1849.6 Kb

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-konani-zasedani-19.08.2020.pdf 135.1 Kb

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvalene-rozpoctove-opatreni-c3-2020.pdf 1339 Kb

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf 625.2 Kb
zprava-o-hospodareni-2019183898592.pdf 481.7 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-2019264766534.pdf 6408.9 Kb

Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

 

Žádost

Středočeští živnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

V úctě

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezurocna-pujcka-a4-tisk.pdf 242.4 Kb

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecneho-uctu-2019.pdf 8711.7 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-2019.pdf 6408.9 Kb
zprava-o-hospodareni-2019.pdf 481.7 Kb

ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-vyhledu-2020.pdf 127.2 Kb

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-12020.pdf 104 Kb

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smernice-3-2019-zakazky.pdf 297.6 Kb

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-9-2019.pdf 1400.8 Kb

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20191211-0001-08-2019.pdf 874.1 Kb

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-2020-prijmy-a-vydaje.pdf 3573.9 Kb

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-dso-horovicka-na-rok-2020.pdf 2439.6 Kb
navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-dso-2021-2023.pdf 167.8 Kb

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20191002-0001sno.pdf 1118.2 Kb

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-7-2019.pdf 806.7 Kb

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20190729-0001.pdf 1333.7 Kb

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-2-2019.pdf 263.3 Kb

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-o-uplatnovani-libomysl-z1-k-projednani.pdf 1007.5 Kb
zup-libomysl-verejna-vyhlaska-dopisy.pdf 82.5 Kb

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kurovec-nici-nase-lesy.pdf 1326.8 Kb

Rozpočtové opatření č.1/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpoctove-opatreni-1.pdf 701.8 Kb

Schválený rozpočet 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-2019.pdf 5916.3 Kb

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledky-voleb-do-zastupitelstva-obce-libomysl-2018.pdf 69.4 Kb

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zahajeni-koncesniho-rizeni.pdf 893.6 Kb

Osvědčení o úspoře emisí

Obec Libomyšl obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2017 o úspoře emisí CO2 ve výši 26,24 tun a úspoře energie ve výši 731 306 MJ.

Obec Libomyšl a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení

 

Schválený rozpočet roku 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-na-kalendarni-rok-2018.pdf 270.5 Kb

Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
splaskova-kanalizace-libomysl-tlakove-stoky.jpg 1576.8 Kb

Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-obcany-obce-libomysl-tlakova-kanalizace.pdf 2704.4 Kb

Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
str.1.pdf 1456.3 Kb
str.2.pdf 1426.7 Kb
str.3.pdf 1271.4 Kb
Tisk článku

Formulář pro ohlášení akce ( naleznete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
formular-pro-ohlaseni-akce-.doc Formulář pro ohlášení akce .doc 29.7 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Návrh na stanovení záplavového území řeky Litavky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120326191819152730mail0044.pdf Strana 4 378.9 Kb
20120326191819275933mail0043.pdf Strana 3 435.6 Kb
20120326191819922156mail0042.pdf Strana 2 127.6 Kb
mail0049.pdf Strana 1 185.4 Kb
Tisk článku

Studny - co je třeba udělat.

Studny - vše co je třeba udělat.
Studny zánik povolení  (fyzické osoby)
Proč právě datum 1.1. 2008? V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 2O/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1. 1. 2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
 
Studny postavené do roku 1955
není nutné povolení. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před l. l. 1955 se považuje za povolený. Stačí vyplnit 3x čestné prohlášení o tom, že studna byla postavena v tomto období. Tiskopis čestného prohlášení si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Jeden výtisk si ponechá občan, druhý výtisk se uloží do dokumentace obce a třetí do dokumentace Městského úřadu Hořovice (je možné ho ponechat na obecním úřadě, doručení do Hořovic zajistíme hromadně).
 
Studny postavené po 1. 1.1956
Žádost - studny
1956 lze pouze na základě platných povolení
Odebírat pozemní vodu ze studny vybudované po 1.
příslušného správního orgánu, jedná se o stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru podzemní vody. Toto platí již od roku 1956, ten kdo má studnu bez povolení, již při budování studny si počínal protiprávně.
 
1. Co mám dělat pokud mám pouze stavební povolení?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o kolaudaci studny, po kolaudaci o povolení k odběru podzemní vody. (tiskopisy je možné si vyzvednou na OÚ)
 
2. Co mám dělat pokud mám stavební povolení a kolaudaci studny?
Je nutné zažádat na MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení k odběru podzemní vody.
 
3. Co mám dělat když nemám vůbec nic?
a)  zpracuji si pasport studny - jedná se o výkres skutečného stavu studny, její rozměry a umístění, není
nutné zpracovávat odborníkem, stačí jednoduchý nákres a popis
b)     napíšu čestné prohlášení, že se nedochovalo stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani
výkresová dokumentace.
c)     zažádám na MěÚ Hořovice, odbor výstavby životního prostředí o dodatečné stavební povolení a
kolaudaci stavby
d) po vydání těchto dokladů zažádám na stejném úřadě o povolení k odběru podzemní vody.
k tomu potřebuji tyto doklady:
výpis z KN (již vydává MěÚ Hořovice)
snímek z KN (zhotovíme na požádání na našem úřadě)
adresy sousedů
vyjádření hydrogeologa - tiskopis na obecním úřadě
 
Tiskopisy ke stažení :
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-1955.pdf čestné prohlášení po roce 1955 28 Kb
cestne-prohlaseni.pdf čestné prohlášení 12.6 Kb
podklady-pro-vydani-stan.pdf stanovisko hydrog. orgánu 131 Kb
prilohy-k-zadosti.pdf seznam příloh k žádosti 244.2 Kb
zadost-o-povoleni.pdf žádost o povolení 325.7 Kb