Aktuality
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Vyrozumění členů OVK - školení - volby 2021
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2O21 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s § 14c odst. 1 písm. fl zákona č.247lL995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2O21 Počet okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Libomyšl Libomyšl é.p.7L 267 23 Lochovice okr. Beroun
Výzva k přihlášení osob - Katastrální úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun
Rozpočtové opatření číslo 6/2021
Schválený závěrečný účet za rok 2020
Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Litavka Q100
Rozpočtové opatření číslo 5/2021
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 28.06.2021 od 18.00 hod
10.07.2021 XVII. Ročník turnaje v malé kopané MEMORIAM Fruntiška Jaňoura o pohár starosty obce Libomyšl
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Rozpočtové opatření číslo 4/2021
Zahrádkáři sběr papíru ,, Šetřeme naše lesy ''
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.05.2021 od 18,00 hod.
Nařízení státní veterinární správy změna vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
Vodné a stočné podklady výpočtu VAK
Rozpočtové opatření číslo 3/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Výroční zpráva za rok 2020
Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021
Schválený rozpočet roku 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
ZO zahrádkářů Libomyšl pořádá 2 - 3.října v prostorách bývalé školy tradiční výstavu květin, ovoce a zeleniny
Rozpočtové opatření č.4/2020
Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020
Rozpočtové opatření č. 3_2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019
Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Výroční zpráva za rok 2019
ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020
Rozpočtové opatření číslo 1/2020
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
Schválený rozpočet roku 2020
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,
Rozpočtové opatření číslo 9/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
Výstava květin ovoce a zeleniny ZO zahrádkáři Libomyšl dne 11.-12.10.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Přihlášení k trvalému pobytu
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření 4/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
Výroční zpráva za rok 2018
Rozpočtové opatření č.1/2019
Schválený rozpočet 2019
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice
Průvodce pomoci pro občany
Kontakty povodňová komise obce Libomyšl
Jak se chovat v záplavovém území
Jak se chovat při riziku vzniku povodně?
Jak se chovat po povodni - odklízení následků
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Územní plán obce Libomyšl
Osvědčení o úspoře emisí
Výroční zpráva za rok 2017
Schválený rozpočet roku 2018
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021
Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021