Aktuality
info o konání zasedání zastupitelstva obce Libomyšl dne 17.07.2024
více
TJ LITAVAN LIBOMYŠL VÁS ZVE NA DISCO SOBOTA 13.07.2024 od 19,00 hod
více
Rozpočtové opatření číslo 5/2024
více
Myslivci v Libomyšli zachraňovali srnčata a další mláďata za pomocí dronů
více
Záměr obce – pronájem pozemku uzavření pachtovní smlouvy
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Rozpočtové opatření číslo 4/2024
více
XIX. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ IN MEMORIAM Františka JAŇOURA o pohár starosty 13.07.2024
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 22.05.2024 od 18,00 hod
více
Zrušení železniční přejezdu P561
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Libomyš
více
Změna územního plánu č.3
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná,
více
Školení členů okrskové volební komise - vyrozumění členů o termínu školení
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Odstávka elektrické energie ČEZ - OZNÁMENÍ O VYPNUTÍ
více
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemku
více
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
více
Rozpočtové opatření číslo 3/2024
více
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 1612208/24/2100-11530-200796 Daň z nemovitých věcí na rok 2024
více
Pozvánka k zápisu dětí ZŠ Lochovice
více
Plánovaná odstávka elektrické energie 06.05.2024 od 07:30 - 15:00 hod
více
Vlk - opatření obecné povahy veřejná vyhláška
více
Úspěšné umístění našeho teamu stolního tenisu
více
Sběr papíru ZO zahrádkáři Libomyšl
více
Ceny vodného a stočného pro rok 2024
Odkaz na tiskovou zprávu. https://www.vakberoun.cz/cs/novinky/tz-cena-2024-10658 Platné ceny je možné najít na našem webu zde: https://www.vakberoun.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/cenik-vodne-stocne?localPartId=83208
více
Ověření zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci Libomyšl
Prosíme občany v případě zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci, aby postupovali dle přiloženého letáčku.
více
Kominické služby
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 2/2024
více
Rozpočtové opatření číslo 1/2024
více
Základní a Mateřská škola Tmaň, Zápis dětí do I. třídy
více
Výroční zpráva 2023
více
ZŠ Lochovice zápis dětí do 1. třídy 11.dubna 2024 od 14:00 hod
více
info o konání zasedání - 06.03.2024
více
Topografie Manský statek Zelkowitz (Želkovice )
více
Místní poplatky 2024
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2023 obce Libomyšl o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Honitba ZD Bavoryně
více
Zápis Honebního společenstva v rejstříku
více
Vodné a stočné VAK Beroun 2024 Přehled ke změně ceny, včetně informace o schválené výši Regionální ceny
více
Schválený rozpis rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2023 obce Libomyšl o místním poplatku ze psů
více
Rozpočtové opatření číslo 11/2023
více
Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 06.12.2023
více
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 2023
více
Rozpočtové opatření číslo 10/2023
více
Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 15.11.2023
více
Rozpočtové opatření číslo 9/2023
více
Rozpočtové opatření číslo 8/2023
více
Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 27.09.2023
více
Rozpočtové opatření číslo 7/2023
více
Rozpočtové opatření číslo 6/2023
více
Protokol o kontrole - MVČR
více
Žádost dle zákona 106 ze dne 15.08.2022
více
Tým stolního tenisu v sezóně 2022/2023 obsadil 3. místo
více
Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 14.06.2023
více
R O Z H O D N U T Í ,,Dešťová kanalizace, přípojky, oprava chodníku, Libomyšl“
více
Rozpočtové opatření číslo 4/2023
více
Rozpočtové opatření číslo 3/2023
více
Rozpočtové opatření číslo 2/2023
více
Veřejná vyhláška pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Bavoryně
více
Rozpočtové opatření číslo 1/2023
více
Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.03.2023
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2024 -2027
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023
více
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027
více
Záměr obce – pronájem pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Územní studie zastavitelné plochy č. 7 - Z1/1 - Libomyšl
více
Změna č.2 Územní plán plán obce Libomyšl
více
Záměr obce - prodej pozemku
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
více
Region tour
více
Tabulka stolní tenis
více
Tým stolního tenisu
více
Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl
více
Vyhláška č.j. 25 Nc 21/2022 -22
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření oznámení obecné povahy
více
Vyrozumění o odlovu domácí ovce a křížence muflona
více
Záměr obce Libomyšl - směna pozemku
více
Veřejná vyhláška katastrální úřad - Katastrální území Želkovice u Libomyšle
více
Územní studie na zastavitelnou plochu Z1/1 v k.ú. Libomyšl
více
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Litavka Q100
více
Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice
více
Záměr obce Libomyšl o prodeji pozemku Želkovice
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
více
Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
více
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
více
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
více
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
více
Přihlášení k trvalému pobytu
více
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
více
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
více
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
více
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice
více
Průvodce pomoci pro občany
více
Kontakty povodňová komise obce Libomyšl
více
Jak se chovat v záplavovém území
více
Jak se chovat při riziku vzniku povodně?
více
Jak se chovat po povodni - odklízení následků
více
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
více
Územní plán obce Libomyšl
více
Osvědčení o úspoře emisí
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
více
Stanovení systému tříděného sběru
více