Aktuality

Pozvánka TJ Litavan Libomyšl večerní DISCO 11.07.2020

Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 25.06.2020 od 18:00 hod

Schválený závěrečný účet za rok 2019

XVI. ročník turnaje v malé kopané , který se koná v sobotu 11.07.2020

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 17.06.2020 od 18,00 hod.

Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj

Nabídka kominických služeb 2020

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020

Schválený rozpočet roku 2020

Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023

Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl

Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019

Výstava květin ovoce a zeleniny ZO zahrádkáři Libomyšl dne 11.-12.10.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Přihlášení k trvalému pobytu

Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019

Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8

Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018

Zadání zakázky oprava místních komunikací

Rozpočtové opatření 4/2019

Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření č.1/2019

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019

Schválený rozpočet 2019

Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Rozpočtové opatření 4/2018

Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice

Průvodce pomoci pro občany

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Otmiče

Kontakty povodňová komise obce Libomyšl

Jak se chovat v záplavovém území

Jak se chovat při riziku vzniku povodně?

Jak se chovat po povodni - odklízení následků

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017

Územní plán obce Libomyšl

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018

Osvědčení o úspoře emisí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017

Májový turnaj ve stolním tenise 05.05.2018

ZO zahrádkáři pozvánka na výlet a ostatní akce

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti

Rozpočtové opatření č.2/2018

Rozpočtové opatření č.1_2018

ZO zahrádkářů Libomyš pořádá přednášku - okrasné zahrady, řez a ošetřování růží, okrasných keřů a drobného ovoce 16.02.2018 od 17:00 hod

Schválený rozpočet roku 2018

Oznámení k schválenému rozpočtu 2018

Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

ZO zahrádkáři Libomyšl pořádají posezení s ukázkou keramiky a vánoční tématika

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

Letní turnaj 02.09.2017 ve stolním tenise pozvánka

Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017

Pozvánka na výlet - Exkurze v zahradnictví Kozolupy

Pozvánka na turnaj v malé kopané Libomyšl 2017

Rozpočtové opatření č.2_2017

Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016