Aktuality

Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Sběr železného šrotu sobota 26.09.2020 od 08:30 hod

Nabídka kominických služeb pro občany podzim 2020

Kontrola kotlů na tuhá paliva nabídka pro občany

ZO zahrádkářů Libomyšl pořádá 2 - 3.října v prostorách bývalé školy tradiční výstavu květin, ovoce a zeleniny

Pozvánka na oslavy obce Libomyšl výročí 650 let v sobotu 05.09.2020 od 14 hod

Rozpočtové opatření č.4/2020

Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020

Pozvánka TJ Litavan Libomyšl večerní DISCO 11.07.2020

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019

XVI. ročník turnaje v malé kopané , který se koná v sobotu 11.07.2020

Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj

Nabídka kominických služeb 2020

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020

ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020

Schválený rozpočet roku 2020

Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023

Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl

Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019

Výstava květin ovoce a zeleniny ZO zahrádkáři Libomyšl dne 11.-12.10.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Přihlášení k trvalému pobytu

Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření 4/2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření č.1/2019

Schválený rozpočet 2019

Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice

Průvodce pomoci pro občany

Kontakty povodňová komise obce Libomyšl

Jak se chovat v záplavovém území

Jak se chovat při riziku vzniku povodně?

Jak se chovat po povodni - odklízení následků

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Územní plán obce Libomyšl

Osvědčení o úspoře emisí

Schválený rozpočet roku 2018

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021