Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlAktuality

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2018

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku 02.12.2018 od 17:00 hod

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Mikuláš, anděl a čerti 05.12.2018

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Úřad pro zastupování státu Aukční vyhlášky UZSVM/SBE/5688/2018-SBEM

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

! POZOR ! Ruší se svoz nebezpečného odpadu 29.09.18

Rozpočtové opatření 4/2018

Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice

Průvodce pomoci pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2018

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Otmiče

Kontakty povodňová komise obce Libomyšl

Jak se chovat v záplavovém území

Jak se chovat při riziku vzniku povodně?

Jak se chovat po povodni - odklízení následků

Pozvánka na výstavu 05. -06. října 2018 ZO ČZS Libomyšl

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na zpětný odběr 29.09.2018

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Rozpočtové opatření 3/2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do Zastupitelstva obce Libomyšl 2018

Pozvánka na Lhoteckou pouť 27 - 29.07.2018

Pozvánka malá kopaná 14.07.2018 večerní DISCO

Volby do zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017

Územní plán obce Libomyšl

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018

Osvědčení o úspoře emisí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2017

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017

Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl a Želkovice 2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Informace spalničky informace KHS

Májový turnaj ve stolním tenise 05.05.2018

ZO zahrádkáři pozvánka na výlet a ostatní akce

ZO zahrádkáři akce - sběr netříděného papíru a knih

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

Tradiční pálení čarodějnic 30.04.2018 - pozvánka

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti

Rozpočtové opatření č.2/2018

I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 26.03.2018 od 18,00 hod

Zápis do 1. třídy ZŠ Tmaň 19.04.2018

Zápis do 1.třídy ZŠ Lochovice 24.04.2018 od 14:00 hod

Svoz nebezpečného odpadu pro občany obce Libomyšl - Želkovice sobota 21.04.2018

Rozpočtové opatření č.1_2018

ZO zahrádkářů Libomyš pořádá přednášku - okrasné zahrady, řez a ošetřování růží, okrasných keřů a drobného ovoce 16.02.2018 od 17:00 hod

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. - 27.01.2018 hlasování v 2 kole volby

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13

Schválený rozpočet roku 2018

Oznámení k schválenému rozpočtu 2018

Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Rozpočtové opatření č_6_2017

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Volba prezidenta ČR 12. a 13 ledna 2018

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

Volba prezidenta ČR informace o počtu a sídle volebních okrsků

ZO zahrádkáři Libomyšl pořádají posezení s ukázkou keramiky a vánoční tématika

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl

Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017

Rozpočtové opatření č.5_2017

Dýňové slavnosti, aneb Halloweenské dovádění 04.10.2017 od 16 hod

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017

Úplná uzávěra obce Libomyšl silnice II/118, III/11411 a III/11415 pro veškerou dopravu Termín úplné uzavírky: 24.10. – 27.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017

Letní turnaj 02.09.2017 ve stolním tenise pozvánka

Uzavírka silnice II/118 14.08.2017 od 07:00 - 20:00 hod

Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemku

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Záměr obce Libomyšl odprodej malotraktoru Wisconsin

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl

Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017

Rozhodnutí uzávěra silnice II/118 od 12.06 do 07.07.2017

Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov

Pozvánka na výlet - Exkurze v zahradnictví Kozolupy

Závěrečný účet DSO zajišťující dopravní obslužnost za r. 2016

Veřejná vyhláška Okresní soud Beroun č.j. 22D350/2017-110

Pozvánka na turnaj v malé kopané Libomyšl 2017

Rozpočtové opatření č.2_2017

Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016