Aktuality

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Mimořádná opatření ČR ze dne 23. 3. 2020

Omezení provozu obecního úřadu od 16.03.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 24.02.2020 od 18:00 hod

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020

Schválený rozpočet roku 2020

Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 09.12.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Rozsvícení vánočního stromku 01.12.2019 od 17:00 hod na návsi

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 13.11.2019

Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Aukční vyhláška č. EAS/SBE/015/2019

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019

Výstava květin ovoce a zeleniny ZO zahrádkáři Libomyšl dne 11.-12.10.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozloučení s prázdninami 07.09.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Přihlášení k trvalému pobytu

Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019

Závěrečný účet DSO za rok 2018 a na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu §17 odst. 8

Aukční vyhláška č. EAS/SBE/003/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2019

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl, dne 26.06.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2018

Rozpočtové opatření 4/2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení o výběrovém řízení a aukcí SBE/016/2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro středočeský kraj

Prezentace firmy LR zabývající se zdravím a krásou

MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.kvetna 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Měu Hořovice Rozhodnutí schválení stavebního záměru vodovod MUHO6586/2019

Rozhodnutí úplná uzavírka obce Lochovice z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu 25. 03. 2019 do 03. 04. 2019 (od 8:00 do 18:00 hod.)

ÚPZS oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/008/2019

Úřad pro zastupování státu Libomyšl agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

Státní pozemkový fond veřejná nabídka pozemků k převodu oprávněným

Rozpočtové opatření č.1/2019

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2019 od 18,00 hod

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání MUHO/3150/2019

Vyhlášení zápisu do I.třídy ZŠ Tmaň 24.04.2019

Dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých č.j. 139EX13036/11-181

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SBE/003/2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Schválený rozpočet 2019

Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.12.2018

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Úřad pro zastupování státu Aukční vyhlášky UZSVM/SBE/5688/2018-SBEM

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libomyšl

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Rozpočtové opatření 4/2018

Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice

Průvodce pomoci pro občany

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 2018

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Územního plánu Otmiče

Kontakty povodňová komise obce Libomyšl

Jak se chovat v záplavovém území

Jak se chovat při riziku vzniku povodně?

Jak se chovat po povodni - odklízení následků

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 26.09.2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Libomyšl - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Rozpočtové opatření 3/2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků do Zastupitelstva obce Libomyšl 2018

Volby do zastupitelstva obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Schválený závěrečný účet obce Libomyšl za kalendářní rok 2017

Územní plán obce Libomyšl

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 27.06.2018

Osvědčení o úspoře emisí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SERVISU

Návrh závěrečného účtu obce Libomyšl za rok 2017

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku svazku obcí regionu hořovicka za rok 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Informace spalničky informace KHS

Májový turnaj ve stolním tenise 05.05.2018

ZO zahrádkáři pozvánka na výlet a ostatní akce

ZO zahrádkáři akce - sběr netříděného papíru a knih

VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj Daň z nemovitosti

Rozpočtové opatření č.2/2018

I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 26.03.2018 od 18,00 hod

Zápis do 1.třídy ZŠ Lochovice 24.04.2018 od 14:00 hod

Rozpočtové opatření č.1_2018

ZO zahrádkářů Libomyš pořádá přednášku - okrasné zahrady, řez a ošetřování růží, okrasných keřů a drobného ovoce 16.02.2018 od 17:00 hod

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13

Schválený rozpočet roku 2018

Oznámení k schválenému rozpočtu 2018

Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

ZO zahrádkáři Libomyšl pořádají posezení s ukázkou keramiky a vánoční tématika

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl

Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017

Dýňové slavnosti, aneb Halloweenské dovádění 04.10.2017 od 16 hod

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017

Letní turnaj 02.09.2017 ve stolním tenise pozvánka

Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi

Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl

Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017

Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov

Pozvánka na výlet - Exkurze v zahradnictví Kozolupy

Pozvánka na turnaj v malé kopané Libomyšl 2017

Rozpočtové opatření č.2_2017

Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016