Aktuality
Mikulášská nadílka 03.12.2022 od 15:00 hod v areálu TJ Litavan Libomyšl
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2023
více
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROKY 2024 - 2027
více
Záměr obce – pronájem pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Záměr obce – prodej pozemku
více
Voličské průkazy volba prezidenta
více
Územní studie zastavitelné plochy č. 7 - Z1/1 - Libomyšl
více
Rozpočtové opatření č.9
více
Pozvánka - Informace o konání Ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.10.2022
více
Rozpočtové opatření číslo 8/2022
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Vyrozumění členů okrskové volební komise o školení
více
Rozpočtové opatření číslo 7/2022
více
Změna č.2 Územní plán plán obce Libomyšl
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2022
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.08.2022 od 17:00 hod
více
Záměr obce - prodej pozemku
více
Rozpočtové opatření číslo 6/2022
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
více
Rozpočtové opatření číslo 5/2022
více
Info o konání zasedání zastupitelstva 22.06.2022 od 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
více
XVIII. Ročník turnaje v malé kopané In Memoriam Františka Jaňourao Pohár starosty obce Libomyšl 09.07.2022
více
Region tour
více
Tabulka stolní tenis
více
Tým stolního tenisu
více
Návrh - veřejná vyhláška_Z2 Libomyšl
více
Rozpočtové opatření číslo 4/2022
více
Rozpočtové opatření číslo 3/2022
více
Vyhláška č.j. 25 Nc 21/2022 -22
více
Rozpočtové opatření 2/2022
více
PID Úpravy autobusových linek na Hořovicku od 6. 3. 2022
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě připomínek vybraných obcí a cestujících v okolí Hořovic ke zpožďování příjezdu ranních školních spojů do Hořovic byly od 12. 12. 2021 spoje na několika linkách uspíšeny, aby přijížděly do Hořovic na nám. B. Němcové nejpozději v 7:50. Bohužel i nadále evidujeme zpožďování několika školních spojů na linkách 531, 548, 640, 642 a 643. Společně s tím evidujeme stížnosti na odvoz z výuky ZŠ Hostomice a ZŠ Lochovice, na školní spoj přes Ptákov, spojení do Hředlí a další drobné podněty. Na základě těchto připomínek si Vás dovolujeme informovat o definitivní verzi úprav jízdních řádů od 6. 3. 2022 u těchto linek: 526, 531, 544, 548, 634, 639, 640, 641 a 642: Linka 526 - Zavedení zastavování „krátkých“ spojů do Hředlí v zastávce Bavoryně,rozc pro umožnění přestupu z linky 384 z Hořovic Linka 531 - Školní spoj z Příbrami pojede „rychlou“ trasou mimo Rpety, posilový spoj výchozí z Jinců, který lépe dodržuje JŘ (nevozí si zpoždění z Příbrami) pojede přes Rpety - Na žádost cestující do Čenkova posunutí ranního spoje s odjezdem v 5:05 na původní čas 5:20 s příjezdem do zastávky Čenkov, záv. v 5:46 Linka 544 - Na žádost starosty Chaloupek ranní školní spoj pojede i přes zastávku Chaloupky,Ptákov Linka 548 - Ranní spoje uspíšeny o 5 minut Linka 634 - Posun spoje s odjezdem z Hostomic ve 13:15 na 13:20 pro lepší odvoz školáků ze ZŠ Hostomice - Zrušení dvou párů spojů na lince z důvodu požadavku obcí na snížení finanční spoluúčasti na provoz Linka 639 - Opoždění odpoledního spoje Hostomice – Lštěň o 9 minut pro zlepšení odvozu ze ZŠ Hostomice - Opoždění spoje v 12:35 z Dobříše o 20 minut pro zajištění odvozu ze školy v Dobříši Linka 640 - Uspíšení ranního školního spoje Jince – Lochovice (-Hořovice) v úseku Jince – Hostomice pro zajištění včasného příjezdu do Hořovic - Úprava odpoledních spojů do Jinců, zrušení návaznosti na linku 531 ve 12:30 kvůli škole Hostomice, zkvalitnění následující návaznosti ve 13:30 - Opoždění prvního spoje do Čenkova o 10 minut pro zajištění těsnější vazby na začátek směny - Opoždění odpoledního školního spojení z Hostomic i Lochovic pro zajištění odvozu ze škol Linka 641 - Uspíšení prvních spojů v úseku Zdice – Hořovice o 7-8 minut - Opoždění spoje Zdice – Beroun se stávajícím odjezdem 13:47 o 5 minut pro zachování návaznosti z linky 640 - Opoždění odpoledního školního spoje z Hořovic o 10 minut Linka 642 - Uspíšení ranního spoje z Jinců o 3 minuty z důvodu pozdního příjezdu do Hořovic - Opoždění odpoledního spoje Lochovice – Hořovice kvůli školám Hostomice a Lochovice Věříme, že navržené úpravy přijmete s pochopením. Nové jízdní řády jsou součástí přílohy, kde naleznete i tzv. srovnávací jízdní řády. Nové jízdní řády pro každou zastávku se na webu objeví na začátku příštího týdne https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske/ S pozdravem
více
Zápis k povinné školní docházce - Základní škola Tmaň
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření oznámení obecné povahy
více
Vyrozumění o odlovu domácí ovce a křížence muflona
více
Rozpočtové opatření číslo 1/2022
více
Záměr obce Libomyšl - směna pozemku
více
Schválený rozpočet roku 2022
více
Rozpočtové opatření číslo 10/2021
více
Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění předcházející rok
více
Rozpočtové opatření číslo 9/2021
více
Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022
více
Veřejná vyhláška katastrální úřad - Katastrální území Želkovice u Libomyšle
více
Rozpočtové opatření 8/2021
více
Rozpočtové opatření číslo 7/2021
více
Územní studie na zastavitelnou plochu Z1/1 v k.ú. Libomyšl
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
více
Hromadná kontrola kotlů 25.10.2021 - 26.10.2021
Obec Libomyšl, nabízí ve spolupráci s firmou TPT SERVIS s.r.o Jako firma máme nasmlouvané techniky s oprávněním provádění kontrol kotlů na tuhá paliva na většinu hlavních značek výrobců. V každé lokalitě se snažíme paletu značek co nejvíce rozšiřovat. Dále zasíláme odkaz na naše webové stránky www.tptservis.cz, kde případně naleznete další podrobnosti.
více
8 - 9.října 2021 (pátek,sobota) V PROSTORÁCH BÝVALÉ ŠKOLY tradiční výstava KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY
ZO ZAHRÁDKÁŘŮ LIBOMYŠL - pořádá V PROSTORÁCH BÝVALÉ ŠKOLY tradiční výstava KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY 8 - 9.října 2021 (pátek,sobota)
více
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
více
Vyrozumění členů OVK - školení - volby 2021
více
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2O21 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s § 14c odst. 1 písm. fl zákona č.247lL995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2O21 Počet okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Libomyšl Libomyšl é.p.7L 267 23 Lochovice okr. Beroun
více
Výzva k přihlášení osob - Katastrální úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun
více
Rozpočtové opatření číslo 6/2021
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020
více
Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Litavka Q100
více
Rozpočtové opatření číslo 5/2021
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 28.06.2021 od 18.00 hod
více
Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Želkovice
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
více
Rozpočtové opatření číslo 4/2021
více
Zahrádkáři sběr papíru ,, Šetřeme naše lesy ''
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 12.05.2021 od 18,00 hod.
více
Nařízení státní veterinární správy změna vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
více
Vodné a stočné podklady výpočtu VAK
více
Rozpočtové opatření číslo 3/2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Výroční zpráva za rok 2020
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021
více
Schválený rozpočet roku 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020
více
Rozpočtové opatření č. 7/2020
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020
více
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
více
Rozpočtové opatření č. 5/2020
více
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020
více
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
více
ZO zahrádkářů Libomyšl pořádá 2 - 3.října v prostorách bývalé školy tradiční výstavu květin, ovoce a zeleniny
více
Rozpočtové opatření č.4/2020
více
Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.
více
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020
více
Rozpočtové opatření č. 3_2020
více
Schválený závěrečný účet za rok 2019
více
Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj
více
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2020
více
Výroční zpráva za rok 2019
více
ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020
více
Rozpočtové opatření číslo 1/2020
více
Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020
více
Schválený rozpočet roku 2020
více
Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023
více
Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl
více
Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019
více
VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,
více
Rozpočtové opatření číslo 9/2019
více
Rozpočtové opatření č. 8/2019
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
více
DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020
více
Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020
více
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019
více
Výstava květin ovoce a zeleniny ZO zahrádkáři Libomyšl dne 11.-12.10.2019
více
Rozpočtové opatření č. 7/2019
více
Rozpočtové opatření č. 6/2019
více
Přihlášení k trvalému pobytu
více
Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019
více
Rozpočtové opatření č. 5/2019
více
Rozpočtové opatření 4/2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
více
MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec
více
Rozpočtové opatření číslo 2/2019
více
KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu
více
ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.1/2019
více
Schválený rozpočet 2019
více
Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
více
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019
více
Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
více
Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis
více
Kontakty na povodňové komise v ORP Hořovice
více
Průvodce pomoci pro občany
více
Kontakty povodňová komise obce Libomyšl
více
Jak se chovat v záplavovém území
více
Jak se chovat při riziku vzniku povodně?
více
Jak se chovat po povodni - odklízení následků
více
Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
více
Územní plán obce Libomyšl
více
Osvědčení o úspoře emisí
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Schválený rozpočet roku 2018
více
Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
více
Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021
více
Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021
více
Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021
více
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
více
Schválený - Střednědobý výhled obce Libomyšl na kalendářní rok 2018-2021
více
Návrh střednědobého výhledu 2018- 2021
více