Průvodce pomoci pro občany

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu občanů ČR je nutné provést osobně v úřední hodiny na OÚ a je nezbytné mít s sebou občanský průkaz.

 
Pro přihlášení nově narozeného dítěte prosím přineste rodný list dítěte.
 
Pro přihlášení je nezbytné prokázat vlastnictví nemovitosti (bude ověřeno náhledem do katastru nemovitostí na místě) nebo jiné užívací právo (nájemní smlouva, souhlas vlastníka nemovitosti apod.) s úředně ověřeným podpisem vlastníka.