Úřední deska archív

Osvědčení o úspoře emisí

Obec Libomyšl obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení za rok 2017 o úspoře emisí CO2 ve výši 26,24 tun a úspoře energie ve výši 731 306 MJ.

Obec Libomyšl a její občané tak přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se zapojili do sběru tříděného odpadu a věříme, že jsme ostatní přesvědčili o tom, že třídění komunálního odpadu má smysl.

Osvědčení