Historie obce

Topografie Manský statek Zelkowitz (Želkovice )

593

Manský statek Zelkowitz (Želkovice)

Toto manství leží v severozápadní části Berounska, přičemž je ze severní a východní strany ohraničeno soudním okresem statku Suchomasty, ze strany polední panstvím Osov (Wosow) a na západě panstvím Lochovice.

Jeho největší délka je přibližně stejná jako jeho největší šířka a trvá přibližně půlhodinu a celková rozloha tohoto manství nepřesahuje 259 jiter a 421 čtverečních sáhů.

Zahrnuje 156 jiter a 1023 čtverečních sáhů orných polí, 27 jiter a 80 čtverečních sáhů luk, 5 jiter a 1371 čtverečních sáhů zahradní půdy, 34 jitra a 895 čtverečních sáhů pastvin, 4 jitra a 85 čtverečních sáhů rybníků a 31 jiter a 177 čtverečních sáhů lesní půdy.

Z toho pouze pozemek s rybníkem je veden jako místní a přímý majetek vrchnosti. Počet obyvatel tohoto manství čítá 163 duší, z toho je 76 osob mužského a 87 osob ženského pohlaví, 146 osob je vyznání katolického a 17 izraelitského. Půda je rovinatá, nebo jen mírně svažitá a její výnos je vskutku dobrý, takže roční výtěžek z ní dosahuje průměrně 366 měřic pšenice, 364 měřic žita, 416 měřic ječmene a 276 měřic ovsa, dále 267 centů sena spolu s 38 centy otavy, a konečně 12 sáhů tvrdého dřeva.  K hospodářství náleží 2 klisny, 28 volů, 56 krav a 634 ovcí. Sadařství a ostatní oblasti zahradnictví se zde téměř nevyužívají a zdejší obyvatel tu žije bez jakéhokoli jiného zdroje obživy pouze z výnosu z polního hospodářství.

Toto panství založil v roce 1699 Georg Bernard Wratislaw, svobodný pán z Mitrovic, majitel panství Lochovice, sloučením rytířských dvorů Poledňovského a Kozákovského a robotního dvora Rauského, a jako takové bylo v

roce 1754 zakoupeno paní Walburgou Netolitzky, hraběnkou z Eisenberka. Po její smrti v roce 1795 panství koupil Jakub Černý, rytíř z Edelmuthu. Po smrti tohoto majitele připadlo manství opět Jeho Veličenstvu císaři, králi českému, avšak nejvyšším rozhodnutím z 19. října 1819 je Její c.k. Veličenstvo císařovna a královna milostivě propůjčila rytíři Petru von Mertens, tehdejšímu viceprezidentovi c. k. Českého zemského gubernia, nynějšímu c. k.

viceprezidentovi vysoké Dvorské komory, který statek ještě stále užívá.

Na tomto panství se nachází pouze jedna vesnice, a to Zelkowice, Želkowitz. Jedná se o vesnici situovanou na malé rovině obklopené povlovnými kopci, asi 9 hodin pěšky jihovýchodně od hlavního města a tři a půl hodiny od Berouna. Tato vesnice čítá i s poplužním dvorem a příslušným ovčínem a panskou palírnou celkem 29 čísel s 36 rodinami a celkem 163 obyvateli.