Obec Libomyšl

E-podatelna

E - podatelna

Obec Libomyšl - podatelna

Adresa:
Libomyšl 71
26723 Lochovice
Telefon: 311 537 779
Fax: 311537779
E-mail: ou.libomysl@quick.cz

Provozní hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00 16:30 - 19:00
Středa: 8:00 - 14:00 18:00 - 19:00

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, txt, doc nebo rtf . V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, dále na CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-DL, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ou.libomysl@quick.cz případně na poštovní adresu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 70 - § 73):
  • Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. (§ 71, odst. (1))
  • Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci předchozím; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. (§ 71, odst. (3))
  • Podání se činí u příslušného správce daně. (§ 73, odst.(1))
  • Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. (§ 73, odst (2))

Elektronické doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (§ 42):

Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu (zákon č. 300/2008 Sb.).

Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

Příloha ( soubor typu PDF, max 5MB)

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Červená, zelená, modrá, bíla a hnědá. Kolikátá je hnědá?

 


Dnes je: 10.12.2016

Svátek slaví: Julie

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

aktuality

Turnaj ve stolním tenise 17.12.2016
více
Návrh rozpočtu pro rok 2017
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.11.2016
více
Pozvánka fotbalové utkání Litavan Libomyšl - Osov 12.11.2016
více
Informace Kotlíkové dotace beseda Hostomice
více
Veřejná vyhláška MŽP Č.j. 55942/ENV/16-2810/630/16
více
Svoz nebezpečného odpadu pro občany 22.10.2016
více
Výstava květin, ovoce a zeleniny 7 -8.října 2016
více
Informace Revize kotlů na tuhá paliva
více
Stavební povolení kanalizace Libomyšl
více
Pozvánka - informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání kanalizace Libomyšl
více
Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu
více
Rozhodnutí č.j. MUHO/14063/2016 Stavební povolení Splašková kanalizace Libomyšl etapa 1.
více
Záměr obce Libomyšl odprodej ,, Multikáry '' SPZ 2S39864
více
Zrušení elektronické dražby 120 EX 38257/13-141
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 120EX38257/13
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl 22.06.2016 od 18:00 hod
více
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2015
více
Veřejná vyhláška omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu
více
Přerušení dodávky elektrické energie dne 28.06.2016 od 07:20 hod - 15:30 hod
více
Místní poplatky 2016
více
Obec Libomyšl ve spolupráci s TJ Litavan Libomyšl pořádá Dětský den
více
Závěrečný účet obce Libomyšl za rok 2015
více
Rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl Č_J_stav/82/2016_12
více
Nabídka kominických služeb pro občany obce Libomyšl 2016
více
Daň z nemovitých věcí Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
více
Stavební Zdice Oznámení o zahájení územního řízení
více
Oznámení zahájení územního řízení stavební Zdice
více
Cvičení s Bětkou letáček
více
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení 16.04.2016
více
Záměr obce Libomyšl odprodej části pozemku parc.č. 134/8
více
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Libomyšl 25.02.2016
více
Informace SMS rozhlas pro obec Libomyšl
více
Veřejná vyhláška obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává Územní plán Libomyšl
více
Záměr obce Libomyšl - odprodej valníku s nádržemi
více
ZŠ LOCHOVICE Zápis žáků do prvního ročníku
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
VAK Beroun - oznámení o změně ceny od 1. ledna 2016
více
Zápis dětí do I. třídy ZŠ a MŠ Tmaň
více
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ), na základě řešení odvolání a provádění aktualizace BPEJ v části k.ú. Libomyšl
více
CETIN - informace pro občany k vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
více
MÚ Hořovice Rozhodnutí S_MUHO/25734/2015
více
Pozvánka - informace o konání zasedání Zastupitelstva obe Libomyšl 09.12.2015
více
Návrh rozpočtu DSO REGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2016
více
Libomyšl _ agenda nedostatečně určitě napsaných osob v katastru nemovitostì
více
Oznámení zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání_změna termínu 10.12.2015
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2016
více
Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 11.12.2015 od 09:00 hod
více
Rozhodnutí I./TP/2015/250 o ustanovení opatrovníka
více
2. Opakované projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
Výstava květin, ovoce a zelininy 9 - 10.10.2015
více
Oznámení o zahájení řízení č.j.MUHO_20340_2015_ Vodovodní stoka H
více
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce LibomvšI 21.09.2015
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2014
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2013
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2012
více
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam 2011
více
Veřejná vyhláška č.j. 700/2015/2010 Hromadný předpisný seznam POP/2015/pra2010
více
Rozločení s létem pátek 28.08.2015 od 16:00 hod
více
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí splašková kanalizace Libomyšl
více
Oznámení občanům místní poplatky 2015
více
Veřejná vyhláška_program zlepšování kvality ovzduší
více
Výroční zpráva 2014
více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Libomyšl
více
Nové pohlednice k výročí obce Libomyšl 2015
více
Usnesení č.j. 167EX 638/13-199_ usnesení o zrušení dražební vyhlášky
více
Závěrečný účet Obce Libomyšl za kalendářní rok 2014
více
Oprava tiskové chyby ve výzvě zakázky malého rozsahu - výkon TD investora - Splašková kanalizace Libomyšl.
více
Pozvánka oslavy obce Libomyšl 04.07.2015
více
Pozvánka Tj Litavan Libomyšl - Sparta Praha
více
Výstava fotografií a dokumentů 2015
více
Dětský den Libomyšl 13.06.2015
více
Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 638/13-156
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.05.2015
více
Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu s názvem ,, Výkon technického dozoru investora - Splašková kanalizace Libomyšl ''
více
Stavební úřad Zdice Úr - prodloužení
více
Informace o konání veřejného zasedání dne 18.05.2015
více
Usnesení ze zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 23.04.2015
více
Splašková kanalizace Libomyšl schéma tlakové stoky
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
KHS Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2015
více
Veřejná vyhláška Fú_daň z nemovitých věcí na rok 2015
více
Informace pro občany tlaková kanalizace v obci Libomyšl
více
Povodňová prohlídka v k.ú. Libomyšl - vodní tok Litavka 08.04.2015
více
Pozvánka na veřejné zasedání 23.04.2015 od 18:00 hod
více
Zápis do ZŠ a MŠ Lochovice 2015
více
Dokumentace k návrhu ÚP Libomyšl
více
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Libomyšl
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU LOCHOVICE
více
Svoz nebezpečného odpadu 18.04.2015
více
Výzva k podání nabídky TDI - Splašková kanalizace Libomyšl
více
usnesení zastupitelstva obce Libomyšl ze dne 30.03.2015
více
Veřejnoprávní smlouva uzavňená mezi městem Hořovice a obcí Libornyšl
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 30.03.2015 od 18:00 hod
více
Senznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí UZSVM_SBE-1101_2015_SBEM
více
Návrh rozpočtu DSO - dopravní obslužnost
více
Velkoobjemový odpad 19.2.2015 od 10:00 - 16:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014
více
Rozpočet obce Libomyšl 2015
více
Otevřený dopis zastupitelstvu obce Libomyšl 15.12.2014
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 29.12.2014 od 18:00 hod
více
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 01.12.2014
více
Dražební vyhláška 103Ex42387/14-21 o oznámení dražebního roku
více
Poděkování sponzorům - mikulášská nadílka pro děti 29.11.2014
více
Návrh rozpočtu pro rok 2015
více
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl dne 01.12.2014 od 18,00 hod
více
Usnesení z Ustanovujícího zasedání obce Libomyšl konaného dne 03.11.2014, od 18:00 hod.
více
Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
více
Výkaz FIN_2_12M Pro hodnocení a plnění rozpočtu
více
Platba pronájmu hrobových míst hřbitov Lochovice
více
Spuštěn nový web Rybáři Želkovice
více
Plán veřejných zasedání 2014
více
Rozpočet schválený 2014
více