Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlÚřední deska
Úplná uzávěra silnic v obci Libomyšl dle etapizace silnice II/118, III/11411 a III/11415
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. - 27.01.2018 hlasování v 2 kole volby
Střednědobý výhled Dobrovolného svazku obcí Hořovicka, zajišťující dopravní obslužnost
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Záměr obce Libomyšl odprodej pozemků u čp 63 a čp 13
Stavební úřad Zdice Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Libomyšl tlakové stoky
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Volba prezidenta ČR 12. a 13 ledna 2018
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 18.12.2017 od 18:00 hod
Volba prezidenta ČR informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy zrušení zákazu odběru povrchových vod
Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018
Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení č.j. STAV/2624/2017-11
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Výdej obilí za nájem z užívaných pozemků Agrodružstvem v Bykoši 13.11 - 18.11.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Libomyšl
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20 a 21. 10.2017
Úplná uzávěra obce Libomyšl silnice II/118, III/11411 a III/11415 pro veškerou dopravu Termín úplné uzavírky: 24.10. – 27.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. a 21. října 2017. Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 20.09.2017 od 18,00 hod
Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 23.09.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017
Uzavírka silnice II/118 14.08.2017 od 07:00 - 20:00 hod
Státní vetrinární správa - Upozornění na nutnost dodržovat zákaz krmení prasat kuchyňskými odpady a pravidla pro zacházení s trofejemi
Rozhodnutí MUHO/14331/2017 odbor výstavby a životního prostředí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/13433/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Schválený závěrečný účet za rok 2016
Pozvánka - Informace o konání zastupitelstva obce Libomyšl
Oznámení o zahájení řízení č.j.: MUHO/12632/2017
Rozhodnutí uzávěra silnice II/118 od 12.06 do 07.07.2017
Město Hořovice Nařízení č.1/2017 záměr zadání lesních hospodářských osnov