Úřední deska archív

PID Úpravy autobusových linek na Hořovicku od 6. 3. 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,na základě připomínek vybraných obcí a cestujících v okolí Hořovic ke zpožďování příjezdu ranních školních spojů do Hořovic byly od 12. 12. 2021 spoje na několika linkách uspíšeny, aby přijížděly do Hořovic na nám. B. Němcové nejpozději v 7:50. Bohužel i nadále evidujeme zpožďování několika školních spojů na linkách 531, 548, 640, 642 a 643. Společně s tím evidujeme stížnosti na odvoz z výuky ZŠ Hostomice a ZŠ Lochovice, na školní spoj přes Ptákov, spojení do Hředlí a další drobné podněty.Na základě těchto připomínek si Vás dovolujeme informovat o definitivní verzi úprav jízdních řádů od 6. 3. 2022 u těchto linek: 526, 531, 544, 548, 634, 639, 640, 641 a 642:Linka 526

- Zavedení zastavování „krátkých“ spojů do Hředlí v zastávce Bavoryně,rozc pro umožnění přestupu z linky 384 z HořovicLinka 531

- Školní spoj z Příbrami pojede „rychlou“ trasou mimo Rpety, posilový spoj výchozí z Jinců, který lépe dodržuje JŘ (nevozí si zpoždění z Příbrami) pojede přes Rpety

- Na žádost cestující do Čenkova posunutí ranního spoje s odjezdem v 5:05 na původní čas 5:20 s příjezdem do zastávky Čenkov, záv. v 5:46Linka 544

- Na žádost starosty Chaloupek ranní školní spoj pojede i přes zastávku Chaloupky,PtákovLinka 548

- Ranní spoje uspíšeny o 5 minutLinka 634

- Posun spoje s odjezdem z Hostomic ve 13:15 na 13:20 pro lepší odvoz školáků ze ZŠ Hostomice

- Zrušení dvou párů spojů na lince z důvodu požadavku obcí na snížení finanční spoluúčasti na provozLinka 639

- Opoždění odpoledního spoje Hostomice – Lštěň o 9 minut pro zlepšení odvozu ze ZŠ Hostomice

- Opoždění spoje v 12:35 z Dobříše o 20 minut pro zajištění odvozu ze školy v DobříšiLinka 640

- Uspíšení ranního školního spoje Jince – Lochovice (-Hořovice) v úseku Jince – Hostomice pro zajištění včasného příjezdu do Hořovic

- Úprava odpoledních spojů do Jinců, zrušení návaznosti na linku 531 ve 12:30 kvůli škole Hostomice, zkvalitnění následující návaznosti ve 13:30

- Opoždění prvního spoje do Čenkova o 10 minut pro zajištění těsnější vazby na začátek směny

- Opoždění odpoledního školního spojení z Hostomic i Lochovic pro zajištění odvozu ze školLinka 641

- Uspíšení prvních spojů v úseku Zdice – Hořovice o 7-8 minut

- Opoždění spoje Zdice – Beroun se stávajícím odjezdem 13:47 o 5 minut pro zachování návaznosti z linky 640

- Opoždění odpoledního školního spoje z Hořovic o 10 minutLinka 642

- Uspíšení ranního spoje z Jinců o 3 minuty z důvodu pozdního příjezdu do Hořovic

- Opoždění odpoledního spoje Lochovice – Hořovice kvůli školám Hostomice a LochoviceVěříme, že navržené úpravy přijmete s pochopením.Nové jízdní řády jsou součástí přílohy, kde naleznete i tzv. srovnávací jízdní řády.Nové jízdní řády pro každou zastávku se na webu objeví na začátku příštího týdne https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske/S pozdravem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
526.pdf 425.1 Kb
531.pdf 699.7 Kb
544.pdf 409.5 Kb
548.pdf 670.1 Kb
634.pdf 401.2 Kb
639.pdf 585.2 Kb
640.pdf 492.2 Kb
641.pdf 734.5 Kb
642.pdf 337.1 Kb