Úřední deska archív

Zadání zakázky oprava místních komunikací

Veřejná zakázka oprava místních komunikací Libomyšl náves + ke hřišti

Lhůta pro podání nabídek 24.06.2019 16:00 hod

Podklady pro podání nabídek jsou k dizpozici na vyžádání na Obecním úřadě Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23

Starosta obce - Václav Červenka