Úřední deska

Místní poplatky 2024

MÍSTNÍ POPLATKY 2024

 

POPLATKY ZA VÝVOZ ODPADU

Poplatek za vývoz SKO                                 800,- Kč /osoba/ nemovitost/ rok

POPLATEK ZA PSA

Poplatek za 1. psa                                           200,- Kč / rok
 

Poplatky lze hradit osobně na pokladně OÚ Libomyšl nebo bankou na účet
obce č. 5629131/ 0100, variabilní symbol číslo popisné.      SPLATNOST K 31.3.2024