Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2023/044303-S ze dne 23.03.2023

Ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených Státní veterinární správou pod č. j. SVS/2023/044303-S ze dne 23.03.2023 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Libomyšl [683205], okres Beroun, ve Středočeském kraji, takto:

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření (1) Vzhledem k tomu, že uplynula minimální doba trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku a byla splněna všechna ustanovení čl. 39 odst. 1 a čl. 55 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, nezbytná ke zrušení opatření v uzavřeném pásmu, je možné zrušit opatření v těchto pásmech. (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/044303-S ze dne 23.03.2023.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1179626406-0-kvss-ukonceni-narizeni-svs-mvo-c.j.-svs-2023-044303-s-hpai-libomysl.pdf 482.2 Kb