Úřední deska

Ptačí chřipka - Opatření v uzavřeném pásmu

Poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 29.03.2023

 

Opatření v uzavřeném pásmu (1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“). Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 31.03.2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy:

formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu:

 

formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1164725586-1-scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20583211933.doc 52.2 Kb