Úřední deska

Ptačí chřipka v obci Libomyšl

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Libomyšli vydala Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření.

Opatření v uzavřeném pásmu
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná
pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“).
Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet
chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději
do 31.03.2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách

Státní veterinární správy:
formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-3KM

formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptakuv-obci-v2/#pasmo=LIBOMYSL-2023-KVSS-10KM

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1164725586-0-kvss-narizeni-svs-mvo-c.j.-svs-2023-044303-s-k-zamezeni-sireni-nebezpecne-nakazy-ai-libomysl-.pdf 610.5 Kb
priloha-1164725586-1-scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20.doc 52.2 Kb
priloha-972307720-2-letak-svs-pozor-na-ptaci-chripku.pdf 579.6 Kb