Úřední deska

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Dle naší obecní vyhlášky je do 31.05.2019 splatný poplatek za komunální odpad a psa. Výše poplatku zůstává stejná jako loni:

Občané s trvalým pobytem:               600 Kč

Chalupáři:                                          600 Kč

 

Pes Libomyšl:                                     120 Kč

Pes Želkovice:                                      70 Kč 

Platit můžete na účet  5629131/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo domu, nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Pondělí:                           08-19 hodin      Středa:                08-19 hodin

V této souvislosti upozorňujeme, jestliže máte u poplatku evidovány nedoplatky z předchozích let, tak dle platné legislativy se úhrada nejdříve použije na nedoplatek s dřívějším datem splatnosti.

Nezaplacený poplatek včetně jeho navýšení bude následně vyměřen hromadným předpisným seznamem s určením náhradní lhůty splatnosti.  A pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora. Dluh se Vám tak prodraží, zejména pak v případě vymáhání nedoplatku soudním exekutorem, neboť náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka.

Máte-li zájem řešit nedoplatky, nicméně se nacházíte ve složité finanční situaci a chcete se vyhnout exekuci, můžete si požádat o rozložení úhrady na splátky.