Znak obec Libomyšl

Obec LibomyšlÚřední deska

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Dle naší obecní vyhlášky je do 31.05.2019 splatný poplatek za komunální odpad a psa. Výše poplatku zůstává stejná jako loni:

Občané s trvalým pobytem:               600 Kč

Chalupáři:                                          600 Kč

 

Pes Libomyšl:                                     120 Kč

Pes Želkovice:                                      70 Kč 

Platit můžete na účet  5629131/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo domu, nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Pondělí:                           08-19 hodin      Středa:                08-19 hodin

V této souvislosti upozorňujeme, jestliže máte u poplatku evidovány nedoplatky z předchozích let, tak dle platné legislativy se úhrada nejdříve použije na nedoplatek s dřívějším datem splatnosti.

Nezaplacený poplatek včetně jeho navýšení bude následně vyměřen hromadným předpisným seznamem s určením náhradní lhůty splatnosti.  A pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora. Dluh se Vám tak prodraží, zejména pak v případě vymáhání nedoplatku soudním exekutorem, neboť náklady exekučního řízení jdou k tíži dlužníka.

Máte-li zájem řešit nedoplatky, nicméně se nacházíte ve složité finanční situaci a chcete se vyhnout exekuci, můžete si požádat o rozložení úhrady na splátky.