Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva

    

za kalendářní rok 2012 o činnosti Obecního úřadu v Libomyšli v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

       a) počet žádostí o informace (písemných i ústních)   0         

           počet vyřízených žádostí                                    0

 

       b) počet podaných odvolání proti

           rozhodnutí                                                                     0

 

 

 

8.5. 2013

Václav Červenka

starosta  Obce Libomyšl