Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva

za kalendářní rok 2016 o činnosti Obecního úřadu v Libomyšli v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

a/ počet žádostí o informace / písemných i ústních /                          0

     počet vyřízených žádostí                                                                        0

 

b/ počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                       0

 

 

 

V Libomyšli 24. 03. 2017