Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za kalendářní rok 2021 o činnosti Obecního úřadu v Libomyšli v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

a/ počet žádostí o informace písemných i ústních 2

b/ počet vyřízených žádostí 2

c/ počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0