Myslivecký spolek Honební společenstvo Bavoryně

Honitba ZD Bavoryně

Honitba  ZD Bavoryně vznikla 03.03.2003. Jsme jedním ze spolků, které sdružují zájmovou skupinu lidí v naší obci, se zájmem o přírodu, kynologii, péči o zvěř, ale i tradice, které bychom chtěli zachovat i pro další generace.

Honitba našeho spolku se nachází v okolí obcí Bavoryně, Stašov, Libomyšl a Želkovice. Výměra honitby je 1283,7 ha. V členění: orná půda 1102,7ha, lesní pozemky 134 ha, vodní plochy 13ha, ostatní plochy 34 ha.

Naše honitba se nachází v nadmořské výšce okolo 285 m n.m., je převážně polního charakteru s většími polními celky, které jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány zemědělskými družstvi. Menší část honitby tvoří les na Vyšebohách, Remíza, Chlum a část lesa Španělka. Honitbou prochází řada potůčků a struh, které se většinou vlévají do Litavky, Chumavy a Červeného potoka.

Myslivecký spolek má aktuálně 19 členů, kteří vykonávají právo myslivosti v honitbě, která je pronajata od Honebního společenstva HS Bavoryně. Naší snahou je zachování divoké populace bažanta obecného a zajíce polního. Proto se snažíme nejen udržovat stávající remízky, ale vysazujeme nové vytváříme myslivecká políčka pro zvěř na kterých vysazujeme topinambury, aby zvěř měla úživnost. V zimním období, v době strádání, přikrmujeme bažantí zvěř obilným zrnem  s plevami, srnčí a zaječí zvěři předkládáme oves a kvalitní seno, které si sami sušíme.

Mezi významnou lovnou zvěř v naší honitbě patří zvěř srnčí, černá, dančí, jelen evropský, muflon a z drobné zvěře bažant obecný v menší míře i kachna divoká. Ze zvěře dravé a myslivosti škodící se u nás vyskytuje liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní, kuna lesní a v loňském roce se poprvé vyskytl i psík mývalovitý. Z pernatých predátorů se vyskytuje především výr velký, jestřáb lesní a káně.

Myslivost není jen lov zvěře, jak si někdy veřejnost představuje. Je to celoroční práce našich členů. Začínáme na jaře brigádami, výsadba stromků pro obec Libomyšl, obhospodařování zvěřních políček nebo budování nových mysliveckých zařízení, která slouží k lovu a přikrmování zvěře. V letním období probíhá sušení sena a jeho uskladnění a také navážení obilí a obilného odpadu na zimní období. V měsíci květnu děláme členskou schůzi, jako oslavu měsíce myslivosti a ochrany přírody. V podzimním období začíná hlavní lovecká sezóna, která vrcholí naší poslední lečí, kterou pořádáme každoročně a těšíme se na setkání s našimi hosty a kamarády. Těší se z něj nejen naši členové, ale i široká veřejnost, spoluobčané naší obce.

Miroslav Praizler - myslivecký hospodář

Zápis Honebního společenstva v rejstříku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hs-bavoryne.pdf 391.3 Kb