Nedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021
více
Schválený rozpočet roku 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020
více
Pozvánka na veřejné zasedání 14.12.2020
více
Rozpočtové opatření č. 7/2020
více
Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
více
Schválené rozpočtové opatření č.6/2020
více
Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli
více
Rozpočtové opatření č. 5/2020
více
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020
více
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Úřední deska

Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021

Schválený rozpočet roku 2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021

Schválené rozpočtové opatření č.6/2020

Omezení otevírací doby a úředních hodin na obecním úřadu Libomyšli

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje Oznámení o době a místu konání voleb 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Změna č. 1 územního plánu Libomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2020.

Rozpočtové opatření č.4/2020

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.08.2020

Rozpočtové opatření č. 3_2020

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Bezúročná návratná půjčka pro živnostníky Středočeský kraj

Nabídka kominických služeb 2020

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2020

ZMĚNA STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU OBCE LIBOMYŠL NA ROK 2020

Rozpočtové opatření číslo 1/2020

Veřejná vyhláška veřejné projednání Změny č.1 územního plánu Libomyšl 13.01.2020

Schválený střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2020 -2023

Schválený rozpočet roku 2020

Vyhláška č. 04/2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libomyšl

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3/ 2019 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBCI LIBOMYŠL, ve znění zákona č. 134/2016 Sb.,

Veřejná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č3/2019

Rozpočtové opatření číslo 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu

Návrh Střednědobého výhledu příjmy a výdaje 2020-2023

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2020

DSO Hořovicka Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2020

Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu č. 3 aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Svoz nebezpečného odpadu pro občany sobota 19.10.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Veřejná vyhláška Lesní hospodářské osnovy MUHO/16988/2019/34/Bak

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody MUHO/16603/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libomyšl č.1 /2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření 4/2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

MZE Veřejná vyhláška opatření obecné povahy kůrovec

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

ZUP Libomyšl dopis o uplatňování, veřejná vyhláška

KÚSK koordinace přípravy na kůrovcovou kalamitu

Rozpočtové opatření č.1/2019

Schválený rozpočet 2019

Schválená aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Hořovicka na rok 2019

Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019

Návrh - aktualizace rozpočtového výhledu na kalendářní rok 2019

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libomyšl 2018 zápis

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Libomyšl

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Osvědčení o úspoře emisí

Schválený rozpočet roku 2018

Schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení schválený střednědobý výhled na roky 2018-2021

Oznámení o návrhu střednědobého výhledu na roky 2018-2021

Návrh střednědobého výhledu 2018 -2021

Návrh - Střednědobý výhled obce Libomyšl na roky 2018-2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Libomyšl, pro stanovení společného školského obvodu

Kalendář událostí