Nedaleko Lochovic, asi půl hodiny k severu jest ves Libomyšl v rovině ležící pod stráněmi, Vyšebohy řečenými. Při samé vesnici vystupuje z luk vršek na způsob homole, patrně všecek nasypaný a lidskou rukou vytvořený, o čemž svědčí netoliko položení jeho v rovině, ale i materiál a místo sousední, na Pánově řečené, z kterého země brána byla. Vršek ten, který korunuje stará pěkná lípa, jmenuje se Hrádek, patrně od hrádku neb tvrze, která na něm stávala. Poslední zbytek tohoto sídla jest hluboký a široký příkop, který v polokruhu jižní čásť vršku objímá. Okolo příkopu táhne se násep také jen na této straně. Byl-li někdy okolo celého vršku, není známo, jinak ovšem se u mnohých tvrzišť i to vyskytuje, že jest násep jen na straně chráněné; to se také shoduje s úbočím Hrádku, kteréž jest na této straně...

Historie

Libomyšl leží asi 2 km severně od Lochovic v rovině u Litavky, pod stráněmi „Vyšeboh.“ U východního okraje obce vystupuje z luk homole vršku zvaného Hrádek. O původu jsou dodnes rozpory – zda je tento vrch nasypaný lidskou rukou nebo výtvor přírody lidskou rukou dosypaný a upravený. O jeho vzniku lidskýma rukama by mohla nasvědčovat nejen poloha v rovině, ale i materiál a sousední místo, zvané „Na pánově“, odkud mohla být brána zemi při stavbě kopce. Jistotu přinese teprve řádný archeologický průzkum. Hrádek je korunován starobylou rozložitou lípou. Název vršku, „Hrádek“, pochází od hrádku nebo tvrze, která na něm stávala. Posledním zbytkem tohoto sídla je hluboký a široký příkop, který objímá v polokruhu jižní část vršku. Okolo něj je na této straně patrný někdejší val. Byl-li někdy kolem celého vršku, nelze již rozeznat. Je možné, že se nacházel jen na straně chráněné – to se také shoduje s úbočím Hrádku, které je na této straně méně příkré. Na severní straně nejsou stopy po příkopu, je tam však uměle udělaný jakýsi odstavec, ze kterého se jezdilo nahoru k tvrzi. To také naznačuje, kudy vedla cesta na Hrádek. Šla od vesnice od západní strany až k severozápadnímu konci valu a odtud pak nahoru směrem od východu k západu. Uvnitř opevnění se nachází tvrziště vejčité podoby, sice neveliké, ale přece takové, že zde mohlo stát prostorné stavení a ještě zbývalo dost místa pro dvorek. Na samém temeni Hrádku roste starobylá, rozložitá lípa, viditelná z daleka. Po někdejší tvrzi, ani pozdější kapli, není zde již ani památky. Na konci 19. století prý zde bývaly hluboké díry, pocházející od propadlých sklepů. V lidové tradici se udržuje i pověst o tajné chodbě, vedoucí z Hrádku přibližně severovýchodním směrem. První historická zpráva o Libomyšli pochází z roku 1370, z níž se dovídáme, že v té době vlastnili Libomyšl Oldřich z Libomyšle, v jehož držení byla část Ohrazenice a Křešína a Smil z Libomyšle, mající část Hořovic. Oba dva spojili majetky dohromady. Oldřich zemřel kolem roku 1404, jeho podíl dostal potom Smil, o němž jsou další zmínky v roce 1407. Jeho pravděpodobný potomek Jan z Libomyšle, vlastnil do r. 1410 manský dvůr na Porostlém. Avšak již v roce 1413 vlastnil Libomyšl Strach z Doubka, který prodal téhož roku úrok na svém zboží v Libomyšli konventu sv. Máří pod mostem Pražským a potom se jako průvodce a pomocník Jana Čelného, dvorského sudí měst královských, připomíná.

Popis znaku

V horní části znaku se nacházejí 3 zvony. Tyto zvony pocházely z libomyšlské kaple, která byla prodána místním občanům. Tyto zvony měly být darovány některému z nově zřizovaných kostelů a příjmy kaple měly připadnou kostelu v Libomyšli, až tam bude postaven. Udržela se však pověst, že se tak nestalo. Zvony byly odvezeny do zámku v Lochovicích, kde zůstaly nějaký čas, až je tehdejší majitelka panství prohrála v kartách – načež zvony měly být odvezeny do Krumlova, kde by se měly nacházet do dnes. 2 stříbrné vlnovky uprostřed znaku značí dvě řeky, která Libomyšlí protékají – Litavku a Chumavu. Dole je vyobrazena zlatá lilie.

Želkovice

Připomínají se roku 1437. V 17. století zde sídlili manové, kteří měli povinnost k hradu Karlštejnu. Od roku 1850 byly samostatné, od 60. let 19. století patří k Libomyšli. V letech 1905 – 1964 došlo k opětovnému osamocení, poté byly natrvalo sloučeny s Libomyšlí.
Tam, kde kdysi bývala tvrz, stojí dnes velkostatek. Tvrz tvořila obdélníkový čtverhran, opevněný zdí a příkopy. Hlavní část stávala asi uprostřed nynějšího dvora. Na některých místech lze ještě vytušit stopy někdejšího opevnění. Ochranné příkopy tvrze se v případě potřeby snad napájely vodou z blízkého rybníka.

Aktuality

info o konání zasedání zastupitelstva obce Libomyšl dne 17.07.2024
více
TJ LITAVAN LIBOMYŠL VÁS ZVE NA DISCO SOBOTA 13.07.2024 od 19,00 hod
více
Rozpočtové opatření číslo 5/2024
více
Myslivci v Libomyšli zachraňovali srnčata a další mláďata za pomocí dronů
více
Záměr obce – pronájem pozemku uzavření pachtovní smlouvy
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Rozpočtové opatření číslo 4/2024
více
XIX. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ IN MEMORIAM Františka JAŇOURA o pohár starosty 13.07.2024
více
I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 22.05.2024 od 18,00 hod
více
Zrušení železniční přejezdu P561
více

Kontakty

Obec Libomyšl

Libomyšl 71

26723  Lochovice

Telefon: 311 537 779
Fax: 311537731

IČ: 00233498
DIČ: CZ00233498

Www: www.libomysl-be.cz
E-mail: ou.libomysl@quick.cz
ID DS: e79akhk

Bankovní spojení: Komerční Banka Beroun 5629131/0100

Úřední hodiny:

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Úterý:
Středa: 8:00 - 14:00 17:00 - 18:00
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

 

Úřední deska

info o konání zasedání zastupitelstva obce Libomyšl dne 17.07.2024

Rozpočtové opatření číslo 5/2024

Záměr obce – pronájem pozemku uzavření pachtovní smlouvy

Závěrečný účet za rok 2023

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Rozpočtové opatření číslo 4/2024

Zrušení železniční přejezdu P561

Změna územního plánu č.3

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Libomyš

I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Libomyšl 22.05.2024 od 18,00 hod

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Školení členů okrskové volební komise - vyrozumění členů o termínu školení

Odstávka elektrické energie ČEZ - OZNÁMENÍ O VYPNUTÍ

Záměr obce Libomyšl odprodej pozemku

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Rozpočtové opatření číslo 3/2024

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vlk - opatření obecné povahy veřejná vyhláška

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 1612208/24/2100-11530-200796 Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Pozvánka k zápisu dětí ZŠ Lochovice

Plánovaná odstávka elektrické energie 06.05.2024 od 07:30 - 15:00 hod

Sběr papíru ZO zahrádkáři Libomyšl

Ověření zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci Libomyšl

Prosíme občany v případě zájmu o zkvalitnění služeb internetu a pokrytí v obci, aby postupovali dle přiloženého letáčku.


Ceny vodného a stočného pro rok 2024

Odkaz na tiskovou zprávu. https://www.vakberoun.cz/cs/novinky/tz-cena-2024-10658 Platné ceny je možné najít na našem webu zde: https://www.vakberoun.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/cenik-vodne-stocne?localPartId=83208


Kominické služby

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Základní a Mateřská škola Tmaň, Zápis dětí do I. třídy

ZŠ Lochovice zápis dětí do 1. třídy 11.dubna 2024 od 14:00 hod

info o konání zasedání - 06.03.2024

Místní poplatky 2024

Kalendář událostí